Hoppa till innehåll

Reservofficerselever får färdigheter i sjöfart och sjömanskap.

Sjökrigsskolan utbildar sakkunniga för havet och kusten

Hos oss studerar sjökadetter till marinofficerare, stamanställda till underofficerare och beväringar till reservofficerare inom marinen. Också huvuddelen av forskningen inom marinen äger rum vid Sjökrigsskolan. Våra studerande blir skickliga och ansedda experter till marinens varierande uppgifter.

Förutom kadetter, underofficerare och reservofficerselever kommer stamanställda och reservister till oss för att få fortbildning. Vi utbildar högt värderade och motiverade proffs för mångsidiga uppgifter inom marinen.

Såväl vår undervisning som vår forskning utnyttjar internationella nätverk.

Soldater tränar landstigning. Bild Försvarsmakten.

På Sjökrigsskolans övningsseglats lär man sig nytt 24/7

Sjökrigsskolan
Nyhet 12.6.2017 10.25

Övningsseglatsen återvänder på söndag den 11 juni

Sjökrigsskolan
Nyhet 9.6.2017 9.07

Polskt räddningsfartyg i Helsingfors

Sjökrigsskolan
Pressmeddelande 30.4.2024 16.07

Tyskt flottbesök i Helsingfors

Sjökrigsskolan
Pressmeddelande 10.3.2023 12.30

Franska flottbesök i Helsingfors

Sjökrigsskolan
Pressmeddelande 18.11.2022 9.23

Tyskt flottbesök i Helsingfors

Sjökrigsskolan
Pressmeddelande 30.9.2022 16.53

Littoral OpTech Baltic Sea-workshop länder till Sjökrigsskolan

Marinen Sjökrigsskolan
Pressmeddelande 30.8.2022 10.44

Brittiskt flaggskepp besöker Helsingfors

Sjökrigsskolan
Pressmeddelande 29.5.2021 11.05

Sjökrigsskolans övningsseglats kastar loss måndagen den 6.5.2019

Marinen Sjökrigsskolan
Pressmeddelande 29.4.2019 16.32

På de Nordiska sjökadettdagarna bekantar man sig med blivande kolleger

Sjökrigsskolan
Pressmeddelande 22.8.2017 11.13

Intresserad av officer karriär i marinen?

Sjökrigsskolan
Pressmeddelande 17.3.2017 13.51

Tyskt flottbesök i Helsingfors

Sjökrigsskolan
Pressmeddelande 3.3.2016 8.46

Sjökrigsskolans kuststridsövning börjar

Sjökrigsskolan
Pressmeddelande 11.5.2016 15.12

Sjökrigsskolans övningsseglats startar den 3 maj

Sjökrigsskolan
Pressmeddelande 27.4.2016 13.24

Beslut om tillfällig användning av fastigheter

Sjökrigsskolan
Pressmeddelande 12.4.2016 9.55
´