Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

 

Marinstaben
PB 58
20811 ÅBO
Regementsvägen 15, Åbo

Telefon 0299 800 (växel)

 

E-post

Officiella kontakter [email protected]

[email protected]

 

Ledningen för marinen

Kommendören för marinen, konteramiral Tuomas Tiilikainen
Assistant Riikka Laamanen tfn. 0299 800 (växel)

Stabschefen, flottiljamiral Jukka Anteroinen 
Assistant Aatu Johansson tfn. 0299 800 (växel)

 

Marinens kommunikation

Press- och informationschef Annele Apajakari tfn. 0299 301 830

Informatör Markus Malila tfn. 0299 301 831

[email protected]

 

´