Kontaktuppgifter

 

Marinstaben
PB 58
20811 ÅBO
Regementsvägen 15, Åbo

Telefon 0299 800 (växel)

 

E-post

Officiella kontakter kirjaamo.merive@mil.fi

förnamn.efternamn@mil.fi

 

Ledningen för marinen

Kommendören för marinen, viceamiral Veijo Taipalus

Stabschefen, flottiljamiral Timo Hirvonen
 

Sekreterare för kommendören Henrika Hellberg 0299 800 (växel)

Sekreterare för stabschefen Karita Yli-Sikkilä p. 0299 800 (växel)

 

Kommunikation

Informatörchef Annele Apajakari p. 0299 301 830

Informatör Markus Malila p. 0299 301 831

pao.navy@mil.fi