Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

 

Marinstaben
PB 58
20811 ÅBO
Regementsvägen 15, Åbo

Telefon 0299 800 (växel)

 

E-post

Officiella kontakter [email protected]

[email protected]

 

Ledningen för marinen

Kommendören för marinen, flottiljamiral Jori Harju

Stabschefen, flottiljamiral Tuomas Tiilikainen
 

Sekreterare för kommendören Henrika Hellberg, tfn. 0299 800 (växel)

Sekreterare för stabschefen Karita Yli-Sikkilä tfn. 0299 800 (växel)

 

Kommunikation

Informatörchef Annele Apajakari tfn. 0299 301 830

Informatör Markus Malila tfn. 0299 301 831

Informatör Leeni Pellinen tfn. 0299 301 833

Grafisk konstnär Soile Timonen tfn. 0299 301 835

[email protected]