Kontaktuppgifter

 

Marinstaben
PB 58
20811 ÅBO
Regementsvägen 15, Åbo

Telefon 0299 800 (växel)

 

E-post

Officiella kontakter [email protected]

[email protected]

 

Ledningen för marinen

Kommendören för marinen, flottiljamiral Jori Harju

Stabschefen, flottiljamiral Tuomas Tiilikainen
 

Sekreterare för kommendören Henrika Hellberg 0299 800 (växel)

Sekreterare för stabschefen Karita Yli-Sikkilä p. 0299 800 (växel)

 

Kommunikation

Informatörchef Annele Apajakari p. 0299 301 830

Informatör Markus Malila p. 0299 301 831

[email protected]