Hoppa till innehåll

Som beväring vid Sjökrigsskolan

Vid Sjökrigsskolan utbildas beväringar på reservofficerskursen, som ordnas två gånger per år. Dessutom tjänstgör beväringar vid skolan också som fartygskockar, grafiker och i specialuppgifter inom virtuell utbildningsmiljö.

Läs mer om reservofficerskursen på reservofficersutbildningens webbsida.

Fartygskockarna tjänstgör ombord på Sjökrigsskolans utbildningsfartyg, på vilka sjökadetter och reservofficerselever utbildas i skärgårds- och kustsjöfart och sjömanskap. Fartygskockarna väljs ut bland Kustbrigadens rekryter och de går en fartygskockkurs.

Beväringsgrafikern assisterar Sjökrigsskolans informatör som fotograf, utför grafiska arbeten och verkar också som skrivare för Reservofficersavdelningen. Grafikern väljs ut bland de beväringar som söker till specialuppgifter.

Beväringar i en övning. Bild: Jiro Kaipio.

 

´