Hoppa till innehåll

Flottilj 2020

Stridsfartygsprojektet Flottilj 2020 är ett av Försvarsmaktens strategiska prestationsförmågeprojekt. Projektet är centralt för Finlands försvarsförmåga. 

Arbetet med att ersätta Marinens stridsfartyg med nya inleddes 2015 och beslut om investeringen fattades 2019. En del av de nuvarande fartygen kommer att ersättas av multifunktionskorvetter av Pohjanmaa-klass som byggs i Finland. 

De nya fartygen byggs vid Rauma Marine Constructions-koncernens varv i Raumo (RMC). Fartygens stridssystem levereras av det svenska företaget Saab AB. Fartygen börjar byggas under slutet av 2023. Den operativa beredskapen uppnås år 2028. Avsikten är att de nya fartygen ska vara i bruk ända fram till 2050-talet. 

 

 

´