Hoppa till innehåll

En handlingskraftig och kunnig reservist – en viktig del av marinens prestationsförmåga

Marinens reservutbildning är en mångsidig uppåtgående helhet där olika reservutbildningsformer stöder varandra. Reservutbildningssystemet är en helhet som omfattar repetitionsövningar (KH) och frivilliga övningar (PVVEH) som leds av försvarsmakten samt utbildning som ordnas av Försvarsutbildningsföreningen (MPK).

Systemet möjliggör en flexibel och uppåtgående utveckling av den individuella kompetensen och stöder utvecklingen av truppens prestationsförmåga.

Marinen samarbetar med Försvarsutbildningsföreningens Sjöförsvarsdistrikt till exempel genom att använda reservistutbildare under repetitionsövningar (KH) och frivilliga övningar (PVVEH) samt genom att styra Försvarsutbildningsföreningens utbildning med hjälp av operativa mål som baserar sig på de operativa grunderna till stöd för marinens militära utbildning och dess behov.

Försvarsutbildningsföreningen ordnar utbildning som tjänar de militära färdigheterna (SOTVA). Utbildningen är en uppåtgående helhet som fokuserar på att utveckla de individuella färdigheterna och som stöder utvecklingen av truppernas prestationsförmåga och reservistens utbildningsväg.

Utöver kompetensen kan man för en del av kurserna tjäna in parallella repetitionsövningsdagar som räknas till godo när befordran övervägs. Utöver SOTVA-utbildningen ordnar Försvarsutbildningsföreningen bl.a. introduktionsverksamhet för dem som förbereder sig inför beväringstjänsten, internationell utbildningsverksamhet samt beredskaps- och säkerhetsutbildning som är avsedd för alla medborgare och som hjälper medborgarna att bättre klara av vardagliga risksituationer och undantagsförhållanden.

Mer information om verksamheten vid Försvarsutbildningsföreningens Sjöförsvarsdistrikt och de utbildningar som ordnas (på finska)

Mer information för reservisten

Reservistens ärenden sköts av regionalbyrån. Regionalbyråerna betjänar reservisterna enligt hemkommun.

Ta reda på var din regionalbyrå finns
 

´