Kontaktuppgifter

Kustbrigadens huvudbas finns i Kyrkslätt i Obbnäs garnison.

Adress

Kustbrigad
PB 5, 02471 Obbnäs

Besöksadress: Obbnäsvägen 1160

Post till beväringar

Beväringens namn

Beväringens enhet/Kustbrigad
PB 5, 02471 Obbnäs

Telefon

+358 299 800 (växel)

E-post

[email protected]

Ledningen för Kustbrigad

Kommendör, kommodor Janne Huusko

Stabschef, kommendör Petri Pääkkönen

Ledningens sekreterare är Marjo Pohjola

Besök

Använda blanketten för besöksanhållan (vierailuanomuslomake). Spara den ifyllda blanketten och sänd den till adressen [email protected].

Obbnäs garnisonskyrka Havskapellet

Militärpastor Henri Kivijärvi