Kontaktuppgifter

Kustbrigadens huvudbas finns i Kyrkslätt i Obbnäs garnison.

Adress

Kustbrigad
PB 5, 02471 Obbnäs

Besöksadress: Obbnäsvägen 1160

Post till beväringar

Beväringens namn

Beväringens enhet/Kustbrigad
PB 5, 02471 Obbnäs

Telefon

+358 299 800 (växel)

E-post

kirjaamo.rpr@mil.fi

Ledningen för Kustbrigad

Kommendör, kommodor Vesa Tuominen

Stabschef, kommendör Kari Huhtala

Ledningens sekreterare är Marjo Pohjola

Besök

Använda blanketten för besöksanhållan (vierailuanomuslomake). Spara den ifyllda blanketten och sänd den till adressen vierailut.rpr@mil.fi.

Kommunikation

Informatiossekreterare är Sari Salmi. Du hittar oss på sociala medier under #rannikkoprikaati.

Obbnäs garnisonskyrka Havskapellet

Militärpastor Henri Kivijärvi