Hoppa till innehåll

Kontakta oss 

Telefonnumret till försvarsmaktens riksomfattande växel är 0299 800.

Alla nummer som börjar med 0299 är gsm-nummer. Alla direkta nummer kan även ta emot textmeddelanden.

Ifall ditt ärende berör din kommande beväringstjänstgöring eller andra frågor i anslutning till värnplikten, ta då vänligen kontakt med regionalbyrån på din hemort.

Marinen

Marinstaben
PB 58, 20811 ÅBO
Regementsvägen 15, 20810 Åbo

Kustflottan
PB 5, 20241 ÅBO
Flottiljvägen 2, 20240 Åbo
och
PB 5, 02471 OBBNÄS
Obbnäs strandväg, 02470 Obbnäs

Kustbrigaden
PB 5, 02471 OBBNÄS
Obbnäs strandväg, 02470 Obbnäs

Nylands Brigad
PB 5, 10641 DRAGSVIK
Dragsviks kasernområde, 10640 Dragsvik

Sjökrigsskolan
PB 5, 00191 HELSINGFORS

Flottans Musikkår 
PB 58, 20811 ÅBO
Regementsvägen 15, 20810 Åbo

Kontaktuppgifter för medierna

Distribution av försvarsmaktens pressmeddelanden

Med hjälp av försvarsmaktens mediatjänst kan man beställa pressmeddelanden till sin e-post.

Användarnamnet är den e-postadress till vilken pressmeddelandena har beställts. Efter att ha fyllt i beställningsformuläret får du ett bekräftelsemeddelande per e-post med instruktioner om hur beställningen bekräftas.

På media.puolustusvoimat.fi kan man se och beställa pressmeddelanden samt registrera sig som ny användare. Vi godkänner mediarepresentanter till tjänsten.

Medietjänstens dataskyddsredgörelse

Alla kan prenumerera på pressmeddelanden på puolustusvoimat.fi/sv/bestall.

Telefon

Telefonnumret till försvarsmaktens riksomfattande växel är 0299 800.

Alla nummer som börjar med 0299 är gsm-nummer. Alla direkta nummer kan även ta emot textmeddelanden.

E-postadresser

Personalens e-postadresser följer modellen fö[email protected], ifall inget annat anges.

Marinens kommunikation 

Marinstaben (MERIVE)
Informationschef Annele Apajakari, tfn. +358 299 301 830
Informatör Markus Malila, tfn. +358 299 301 831

Truppförband

Kustflottan
Informatör Nina Soini, tfn. +358 299 311 303

Kustbrigaden
Informatör Maria Hurme, tfn. +358 299 321 007

Nylands brigad
Informatör Hanna Tallberg, tfn. +358 299 331 017

Sjökrigsskolan
Informatör Inka Jousmaa, tfn. +358 299 340 114

Flottans Musikkår
Indentent Lisa Forss, tfn. +358 306 102

´