Hoppa till innehåll

Välkommen till Marinen! 

Under rubriken i tjänst hos oss finns information såväl för rekryter som inleder sin beväringstjänst och reservister.

Marinen är en av försvarsmaktens tre försvarsgrenar. Marinen utbildar årligen cirka 3 500 värnpliktiga och kvinnor som fullgör frivillig militärtjänst.

Största delen av beväringarna som tjänstgör vid Marinen utför sin tjänstgöring i utmanande och mångsidiga uppgifter i kustförbanden. Beväringarna kan tjänstgöra i Kustbrigaden i Obbnäs eller i Nylands brigad i Dragsvik (Raseborg), som erbjuder svenskspråkig beväringsutbildning. 

De marina förbanden utbildas i Kustflottan som har sina verksamhetsställen i Pansio i Åbo och i Obbnäs i Kyrkslätt. Sjökrigsskolan på Sveaborg ansvarar för fortbildningen av Marinens officerare, flottans reservofficerskurs och personalen. 

Vid Marinen arbetar sammanlagt cirka 1 400 personer, varav cirka 1 200 personer i militära uppgifter och drygt 200 personer i olika civila uppgifter. 

´