Vi jobbar i alla förhållanden vid kusten året runt 24/7

Förutom staben ingår tre truppenheter i Kustbrigaden:

  • Porkala kustbataljon
  • Sveaborgs kustregemente
  • Sjöspaningsbataljonen