Osiot
Valikko
Merivoimat

Rannikonpuolustusta koko Suomenlahden alueella

Valmiutta Hankoniemeltä itärajalle asti

Rannikkoprikaati kouluttaa vuosittain noin 2000 varusmiestä, joista 30 - 40 on vapaaehtoista asepalvelusta suorittavia naisia.

Rannikkoprikaati on yksi uusimmista Suomen puolustusvoimien joukko-osastoista.

Meidät tunnetaan motivoituneesta ja osaavasta henkilöstöstä, työyhteisön korkeasta viihtyvyydestä sekä laadukkaasta koulutuksesta. Palkattua henkilökuntaa prikaatissa on hieman yli 300 henkilöä sotilas- ja siviilitehtävissä.

Puolustusvoimauudistuksen myötä vuodenvaihteessa 2014 - 15 rannikko- ja laivastojoukot eriytettiin omiksi joukko-osastoikseen. Upinniemeen muodostettiin 1.1.2015 Rannikkoprikaati taistelualusten siirtyessä Rannikkolaivaston alaisuuteen.

Esikunnan lisäksi kolme joukkoyksikköä:

Prikaatin esikunta muodostuu operatiivisesta osastosta, henkilöstöosastosta ja huolto-osastosta.

Perinteikkään Suomenlinnan rannikkorykmentin tehtäviin kuuluvat asevelvollisten perus- sekä aliupseerikoulutuksen lisäksi muun muassa pintatorjunnan kehittäminen. Rannikkorykmentti koostuu viidestä yksiköstä: meritorjuntaohjuspatterista, viestikomppaniasta, tulipatterista, merikomppaniasta ja aliupseerikoulusta.

Porkkalan rannikkopataljoona vastaa prikaatin huollon joukkotuotannosta, tukikohdan ja joukkojen huollosta sekä kohteiden vartioinnista. Lisäksi pataljoonan tehtäviin kuuluvat moninaiset maa- ja merikuljetukset ja materiaalin varastointi. Pataljoona koostuu neljästä yksiköstä: huolto-, kuljetus- ja sotilaspoliisikomppanioista sekä materiaalikeskuksesta.

Meritiedustelupataljoonan yksiköihin kuuluvat sukeltajakoulu, meritiedustelukomppania ja erikoistoiminta-osasto. Meritiedustelukomppanian päätehtäviä ovat tiedustelu-, valvonta- ja tulenjohtotehtävät. Sukeltajakoulu kouluttaa kaikki puolustusvoimien sukeltajat ja erikoistoiminta-osasto kouluttaa sotilaita puolustusvoimien erityistehtäviin.

 

Lataa ja tutustu Rannikkoprikaatin faktapakettiin.