Hyppää sisältöön

Merivoimien komentaja

Merivoimien komentajana toimii kontra-amiraali Tuomas Tiilikainen.

Merivoimien komentaja on puolustusvoimain komentajan suora alainen sotilaskäskyasioissa. Puolustushaaran komentajana hänen suorina alaisinaan toimivat merivoimien esikuntapäällikkö ja merivoimen joukko-osastojen komentajat. Merivoimien komentaja antaa sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävät alajohtoportaille.

Merivoimien komentaja vastaa puolustushaaralle annetuista tehtävistä ja resurssien käytöstä, materiaalista sekä henkilökunnasta. Komentajan vastuulla on huolehtia merivoimien toiminnan tuloksellisuudesta, merivoimien hallintoyksiköiden sotilaallisesta valmiudesta ja valmistautumisesta poikkeusolojen varalle. Lisäksi hänen vastuualueisiin kuuluu sotilasmerenkulku ja sukeltajatoiminta.

Komentaja toimii yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa ja solmii merivoimien yhteistoimintasopimukset. Merivoimien komentaja vaikuttaa yhteiskunnassa edistäen ja ylläpitäen maanpuolustustahtoa.

Kontra-amiraali Tuomas Tiilikaisen CV

 

 

 
´