Hyppää sisältöön

Merivoimat 2032 - yhtenäinen merellinen iskukyky 

Nykypäivän Merivoimien valmius ja suorituskyky täyttää tehtävänsä normaali- ja poikkeusolojen uhkia vastaan on hyvä. Toimintaympäristömme on muutoksessa ja kehittyy, toimintatapamme ja käytössämme olevat laitteet ja järjestelmät kehittyvät, joten muutos on välttämätöntä ja varmaa.

Merivoimat vuonna 2032 on yhtenäinen, yleisesti hyväksytty ja toimintakykyinen merellinen organisaatio. Se vastaa nähtävissä oleviin tehtäviin ja toimintaympäristöön meren pinnan alla, meren pinnalla ja ilmatilassa sekä kyber- ja informaatioulottuvuudessa sotilaallisilla
suorituskyvyillään.

Merivoimien kyky täyttää tehtävänsä perustuu toimintakykyisten ja tulivoimaisten joukkojen ja taistelunkestävien järjestelmien korkeaan käyttövalmiuteen, muiden puolustushaarojen ja kumppaneiden tukeen sekä tehtävien joustavaan ja koordinoituun toimenpanoon kaikissa valmiustiloissa ja ulottuvuuksissa.

Kuinka Merivoimat toimii?

Merivoimien johtamissykli ylläpidetään vastustajaa nopeampana hyödyntäen informaatioylivoimaa, tehtävätaktiikkaa, automatisaatiota, verkottuneita järjestelmiä ja vakioituja harjoiteltuja toimintatapoja.

Merivoimien normaaliolojen toiminnalla ja joukoilla valvotaan ja turvataan alueellinen koskemattomuus ja ylläpidetään tarvittava valmius sotilaallisia uhkia vastaan, rakennetaan ja turvataan poikkeusolojen edellyttämät suorituskyvyt sekä toteutetaan muut kuin sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävät. 

Poikkeusoloissa Merivoimat hallitsee taistelutilaansa kiistämällä vastustajan toiminnanvapauden informaatioylivoimallaan, läsnäolollaan ja vaikuttamiskyvyillään. Hallitakseen taistelutilaansa Merivoimat valvoo toiminta-alueensa, kiistää vastustajalta sen toiminnanvapauden, suojaa oman toimintansa sekä iskee oikea-aikaisesti vastustajan kohteisiin, kuluttaa, torjuu ja lyö sen taisteluvoiman.

Merivoimien vaikuttaminen perustuu useiden eri asejärjestelmien koordinoituun käyttöön. Operatiivisia joukkoja käytetään koko toiminta-alueella uhkaa vastaavasti kuluttamaan vastustajaa, torjumaan merelliset hyökkäykset ja lyömään vastustajan taisteluvoima. Paikallisjoukoilla täydennetään painopistealueiden tilannekuvaa ja maalinosoituskykyä ja suojataan alueella olevat kohteet, toiminnot ja tukeutuvat joukot sekä kulutetaan vastustajan voimaa.

Meripuolustuksen tehtävät toteutetaan merioperaatioina. Niissä korostuvat liikkuvuus, nopeus, joustavuus, hajautettu joukkojen käyttö, yhteinen tilannekuva sekä keskitetty, ulottuva ja tarkka asevaikutus. Merioperaatiot toteutetaan Puolustusvoimien yhteisten suorituskykyjen, puolustushaarojen ja yhteistoimintaosapuolten tuella.

Merivoimat käyttää omia ja eri puolustushaarojen ase- ja maalinosoitusjärjestelmiä ulottuvan ja yllättävän iskukyvyn mahdollistamiseksi. Merivoimien joukot hyödyntävät operaatioalueensa olosuhteita omalle toiminnalle edulliseksi, muokkaavat aluetta edelleen omaksi hyödykseen, suojaavat omien ja alueella toimivien muiden joukkojen toiminnan ja ylläpitävät oman
toimintakykynsä. Merivoimien joukot toteuttavat tehtävänsä itsenäisesti myös johtamisyhteyksien katkettua. 

Kansainvälisellä yhteistoiminnalla tuetaan omia kansallisia suorituskykyjä ja täydennetään tilannekuvaa.

 

 

´