Hyppää sisältöön

Alokkaat kokoontuneet valan- ja vakuutuksen vannomistilaisuuteen.

Varusmiehenä Rannikkoprikaatissa

Rannikkoprikaatin uudet alokkaat aloittavat palveluksen heinäkuussa 2024 alokasjaksolla Upinniemessä ja osa Turun Pansiossa.

Rannikkoprikaati on rannikkotaisteluihin erikoistunut valmiusjoukko-osasto, joka vastaa Merivoimien suomenkielisestä rannikkojoukkokoulutuksesta, laivastojoukkojen alokaskoulutuksesta ja erikoisjoukkokoulutuksesta.

Ota kaikki hyöty irti palvelusajastasi! Lisätietoja palveluspaikoista löydät täältä: intti.fi

Tietoa 2/24 saapumiserän alokkaille

Läheistenpäivät

Rannikkoprikaatissa 8.7.2024 aloittavien alokkaiden läheistenpäiviä vietetään ensimmäisen palvelusviikonlopun aikana. 

Paikka
•    Upinniemen varuskunta - Upinniementie 1075, 02471 Upinniemi
•    Pansion varuskunta - Laivastontie 2, 20241 Turku

Tilaisuudet on porrastettu yksiköittäin
Alokkaat ilmoittavat kotiin vierailuajankohdasta ja omaan yksikköönsä tiedot vieraistaan. Yhtä alokasta kohden voi maksimissaan tulla yksi autokunta (5 henkilöä).

Tilaisuuteen voivat osallistua vain Suomen kansalaiset.

Viestikomppania

lauantai    13.7. klo 09.00–11.00 (Upinniemi)

Merikomppania

lauantai    13.7. klo 13.00–15.00 (Upinniemi)

Huoltokomppania

sunnuntai 14.7. klo 13.00–15.00 (Upinniemi)

Meritiedustelukomppania

sunnuntai 14.7. klo 14.30–16.30 (Pansio)

Sotilasvala ja -sotilasvakuutus

Kaikkien tammikuun saapumiserän alokkaiden sotilasvala- ja sotilasvakuutuspäivä on:

Mitä varusmiespalvelus tuo tullessaan?

Alokasjakso kestää kuusi viikkoa. Sen jälkeen varusmiesten jatkokoulutuspaikat koulutushaarajaksolle määrätään Rannikkoprikaatin joukkotuotantotehtävien ja valmiusvelvoitteiden perusteella. Muita päätökseen vaikuttavia seikkoja ovat varusmiehen alokasjaksolla menestyminen ja henkilökohtainen soveltuvuus.  

Alokasjakson jälkeen palvelus jatkuu joko rannikko- tai laivastojoukoissa koulutushaarajaksolla. Laivastojoukot siirtyvät Rannikkolaivastoon Turun Pansioon, missä koulutetaan kaikille laivastojoukoille yhteiset asiat. Rannikkojoukkojen koulutus jatkuu Upinniemessä. Esimerkiksi kaikki huoltoaselajiin määrätyt siirtyvät Huoltokomppaniaan. Siellä huoltopalvelun, täydennysten, kunnossapidon ja lääkinnän koulutushaaraan määrätyille koulutetaan kuuden viikon aikana yhteiset huollon ja koulutushaaraan kuuluvat asiat. Koulutushaarajakson lopussa suoritetaan valinnat aliupseerikurssille joukkotuotantotehtävien ja palveluksessa menestymisen perusteella.

Palvelusaika määrätään koulutushaarajakson lopuksi tehtävän ja siihen annettavan koulutuksen mukaan 347, 255 tai 165 päivän mittaiseksi. Suurin osa Rannikkoprikaatin varusmiehistä suorittaa 347 tai 255 päivän palveluksen. 

Yleisimmät miehistötehtävät

 • Lääkintämiehille koulutetaan ensiaputaitoja, toimintaa taistelukentällä ja hygienian sekä taistelukunnon ylläpitoa. (255 pvä)
 • Sotilaspoliisit valvovat sotilaskohteiden turvallisuutta, pitävät järjestystä yllä sekä valvovat ja ohjaavat liikennettä. (255 pvä)
 • Sotilaskuljettajat vastaavat monipuolisista maakuljetuksista. He ajavat pääasiassa raskaita ajoneuvoja, kuten kuorma-autoja. (347 pvä)
 • Veneenkuljettajat vastaavat monipuolisista kuljetuksista vesillä. (sotilasveneenkuljettajat 347 pvä ja moottoriveneenkuljettajat 165 pvä)
 • Pioneerit edistävät liikettä sekä rakentavat esteitä ja linnoitteita - rannikolla ja saaristossa.   (165 pvä)
 • Meritiedustelijat liikkuvat saaristossa huomaamattomasti joukon kärjessä ja tuottavat tilannekuvaa vihollisesta omille joukoille. (165 pvä)
 • Rannikkoviestimiesten päätehtävänä on viestiyhteyksien rakentaminen ja niiden ylläpito. (165 pvä)
 • Huollon miehistötehtäviä ovat esimerkiksi täydennys-, kunnossapito- ja huoltopalvelumiehen tehtävät. (165 pvä)
 • Valmiusyksikköoperaattorit koulutetaan vaativiin tulenkäytön, valvonnan ja tiedustelun tehtäviin rannikon vaativissa olosuhteissa. (165 pvä)

Tutustu Rannikkoprikaatin palvelustehtäviin ja -paikkoihin puolustusvoimien Varusmies.fi -sivustolla.

Johtajakoulutus

Johtajakoulutukseen valitaan saapumiserästä noin 35 % varusmiehistä.

 • Alokas- ja koulutushaarajaksolla parhaiten menestyneet ja soveltuvuustesteissä sekä koulutuksessa kykynsä osoittaneet varusmiehet jatkavat koulutustaan joko rannikko- tai laivastojoukkojen aliupseerikurssilla.
 • Aliupseerikurssin ensimmäisen jakson aikana valitaan osallistujat reserviupseerikurssille.
 • Reserviupseerikurssit ovat joko Merisotakoulussa Suomenlinnassa tai Reserviupseerikoulussa Haminassa.
 • Aliupseeri- ja reserviupseerikurssien jälkeen varusmiesjohtajat kouluttavat sekä johtavat seuraavan saapumiserän varusmiehiä. Varusmiesjohtajan palvelus kestää 347 päivää.
 • Johtokeskusaliupseerit koulutetaan laaja-alaisesti valvonnan ja johtamisen tehtäviin. Koulutukseen sisältyy mm. tutkavalvontaa, vedenalaista signaalitiedustelua ja meripuolustuksen modernien valvonta-, johtamis- ja viestijärjestelmien käyttöä sekä yhteistoimintaa taistelualuksien kanssa. (347 pvä)

 

Sukeltajakoulutus

Rannikkoprikaatin sukeltajakoulu vastaa puolustusvoimien sukeltajakoulutuksesta. Sukeltajia koulutetaan kahdella erikoisjoukkolinjalla.

 • Raivaajasukeltajat koulutetaan etsimään ja raivaamaan vedenalaisia räjähteitä.
 • Taistelusukeltajat suorittavat vaativia meritiedustelutehtäviä saariston ja rannikon haastavissa olosuhteissa. 

Haluatko merivoimien erikoisjoukkoihin? 

 • Seuraava sukeltajakurssi järjestetään vuonna 2025. Haku raivaajasukeltajakurssille on auki 31.7.2024 saakka.
 • Valintakokeet järjestetään viikolla 35 Rannikkoprikaatissa, Upinniemessä.
 • Kutsunnoissa ei määrätä erikoisjoukkoihin vaan niihin haetaan erillisellä haulla. Useimpiin tehtäviin voi hakea myös kutsuntojen ja palveluspaikan määrittämisen jälkeen. Jos mieluinen erikoisjoukko on jo tiedossa, kerro siitä kutsunnoissa!

Ota haaste vastaan ja tutustu sukeltajakoulutukseen!

 
´