Varusmiehenä meillä

Uudet alokkaat aloittavat palveluksen heinäkuussa 2019 alokasjaksolla Upinniemessä ja osa Lounais-Suomessa asuvista alokkaista Turun Pansiossa.

Uudet alokkaat aloittavat palveluksen heinäkuussa 2019.

 • Varusmiesinfo 2/2019 heinäkuussa 2019 palveluksensa aloittaville varusmiehille
 • Ohjeet alokkaiden sähköiseen kyselyyn vastaamiseen

Läheisten päivä

Kaikkien heinäkuun 2/19 saapumiserän alokkaiden läheisten päivät järjestetään porrastetusti viikonlopun 13. - 14.7. aikana.

Alokas ilmoittaa kotiin oman yksikkönsä ja tapahtuman tarkemman kellon ajan, sekä omien vieraidensa tiedot yksiköihin. Tapahtuman aika riippuu siitä, missä yksikössä alokas suorittaa varusmiespalvelustaan.

Tapaamisajat on ruuhkautumisen välttämiseksi jaettu seuraavasti:

Viestikomppania 13.7. klo 09.00–11.00
Merikomppania 13.7. klo 14.30–16.30
Meritiedustelukomppania 14.7. klo 08.30–10.30
Huoltokomppania 14.7. klo 14.30–16.30
Aliupseerikoulu 14.7. klo 08.30–10.30 (Pansio)

 

Sotilasvala ja -vakuutuspäivä

Kaikkien heinäkuun 2/19 saapumiserän alokkaiden sotilasvala ja -vakuutuspäivä on:

 • Perjantaina 16.8.2019 Upinniemessä

Ohjelma:

klo Ohjelma
07.00-09.00 Vieraiden saapuminen porrastettuna yksiköittäin
09.30 Sotilasvakuutus (perinnieaukiolla)
10.00 Sotilasvala (valakenttä)
10.45 Ohimarssi (heti valatilaisuuden jälkeen)
11.00-13.30 Kenttälounas, komppanioissa avoimet ovet, kalustotori kentällä
13.30-14.00 Lomautukset yksiköittäin
14.30 Valapäivä päättyy

 

Lisää tietoa varusmiehille jaettavasta valatieodotteesta.

Mitä varusmiespalvelus tuo tullessaan?

Kuusi viikkoa kestävän alokasjakson jälkeen varusmiesten jatkokoulutuspaikat koulutushaarajaksolle määrätään Rannikkoprikaatin joukkotuotantotehtävien, valmiusvelvoitteiden sekä varusmiehen alokasjaksolla palveluksessa menestymisen ja henkilökohtaisen soveltuvuuden perusteella.

Alokasjakson jälkeen palvelus jatkuu joko rannikko- tai laivastojoukoissa koulutushaarajaksolla. Laivastojoukot siirtyvät Rannikkolaivastoon Turun Pansioon, missä koulutetaan kaikille laivastojoukoille yhteiset asiat. Rannikkojoukkojen koulutus jatkuu Upinniemessä. Esimerkiksi kaikki huoltoaselajiin määrätyt siirtyvät Huoltokomppaniaan, jossa kuuden viikon aikana koulutetaan huoltopalvelun, täydennysten, kunnossapidon ja lääkinnän koulutushaaraan määrätyille yhteiset huollon ja koulutushaaraan kuuluvat asiat. Koulutushaarajakson lopussa suoritetaan valinnat aliupseerikurssille joukkotuotantotehtävien ja palveluksessa menestymisen perusteella.

Palvelusaika määrätään koulutushaarajakson päätteeksi tehtävän ja siihen annettavan koulutuksen mukaan 347, 255 tai 165 päivän mittaiseksi. Suurin osa Rannikkoprikaatin varusmiehistä suorittaa 347 tai 255 päivän palveluksen. 

Yleisimmät miehistötehtävät

 • Merivalvojien tehtäviin kuuluvat huolellisuutta ja tarkkuutta vaativat merivalvonnan sekä vedenalaisen valvonnan tehtävät. (255 pvä)
 • Lääkintämiehille koulutetaan ensiaputaitoja, toimintaa taistelukentällä ja hygienian sekä taistelukunnon ylläpitoa. (255 pvä)
 • Sotilaspoliisit valvovat sotilaskohteiden turvallisuutta, pitävät järjestystä yllä sekä valvovat ja ohjaavat liikennettä. (255 pvä)
 • Sotilaskuljettajat vastaavat monipuolisista maakuljetuksista. He ajavat pääasiassa raskaampia ajoneuvoja, kuten kuorma-autoja. (347 pvä).
 • Kiväärimiehet ja pioneerit koulutetaan toimimaan jalkaväen tavoin kohteen suojaustehtävissä saaristossa sekä rannikolla. (165 pvä)
 • Meritiedustelijat liikkuvat saaristossa huomaamattomasti joukon kärjessä tehtävänään tuottaa tilannekuvaa vihollisesta omille joukoille. (165 pvä)
 • Rannikkoviestimiesten päätehtävänä on viestiyhteyksien rakentaminen ja huoltaminen. (165 pvä)
 • Huollon miehistötehtäviä ovat esimerkiksi täydennys-, kunnossapito- ja huoltopalvelumiehen tehtävät. (165 pvä)
 • Tykkimiehet koulutetaan toimimaan 130 mm:n rannikkotykeillä. (165 pvä)

Voit tutustua Rannikkoprikaatin koulutusvaihtoehtoihin tarkemmin puolustusvoimien varusmies.fi -sivuston Palvelustehtävät ja -paikat -sivuilta.

Johtajakoulutus

Johtajakoulutukseen valitaan saapumiserästä noin 35 % varusmiehistä.

 • Alokas- ja koulutushaarajaksolla parhaiten menestyneet ja soveltuvuustesteissä sekä koulutuksessa kyvykkyytensä osoittaneet varusmiehet jatkavat koulutustaan joko rannikko- tai laivastojoukkojen aliupseerikurssilla.
 • Aliupseerikurssin ensimmäisen jakson aikana tehdään valinta reserviupseerikurssille.
 • Reserviupseerikurssit ovat joko Merisotakoulussa Suomenlinnassa tai Reserviupseerikoulussa Haminassa.
 • Aliupseeri- ja reserviupseerikurssien jälkeen varusmiesjohtajat kouluttavat sekä johtavat seuraavan saapumiserän varusmiehiä. Varusmiesjohtajan palvelusaika on 347 päivää.

 

Sukeltajakoulutus

Rannikkoprikaatin sukeltajakoulu vastaa puolustusvoimien sukeltajakoulutuksesta. Sukeltajia koulutetaan kahdella erikoisjoukkolinjalla vuorovuosittain.

 • Raivaajasukeltajat koulutetaan operoimaan vedenalaisten räjähteiden etsintä- ja raivaamistehtävissä.
 • Taistelusukeltajat suorittavat vaativia meritiedustelutehtäviä saariston ja rannikon haastavissa olosuhteissa. (koulutus vuonna 2020)

Haluatko merivoimien erikoisjoukkoihin? Hae sukeltajaksi 31.7. mennessä.

 • Valintakokeet järjestetään viikolla 35 Rannikkoprikaatissa, Upinniemessä.
 • Kutsunnoissa ei määrätä erikoisjoukkoihin vaan niihin haetaan erillisellä haulla. Useimpiin tehtäviin voi hakea vielä kutsuntojen ja palveluspaikan määrittämisen jälkeenkin, mutta jos mieluinen erikoisjoukko on jo tiedossa, kannattaa siitä kertoa kutsuntatilaisuudessa.
 • Osaan tehtävistä voi hakea vielä peruskoulutuskauden aikana. Haku on avoin kaikille varusmiehille.

Ota haaste vastaan ja tutustu sukeltajakoulutukseen!