Varusmiehenä meillä

Suurin osa merivoimien suomenkielistä alokkaista aloittaa varusmiespalveluksen peruskoulutuskaudella Upinniemessä ja osa Turun Pansiossa.

Palveluksen aloittamisajankohdat ovat vuosittain tammikuun ja heinäkuun alussa

Uudet alokkaat aloittavat palveluksen tammikuussa 2019.

Kahdeksan viikkoa kestävän alokaskauden jälkeen varusmiesten jatkokoulutuspaikat määrätään Rannikkoprikaatin joukkotuotantotehtävien, valmiusvelvoitteiden sekä varusmiehen alokaskaudella palveluksessa menestymisen ja henkilökohtaisen soveltuvuuden perusteella.

 • noin kolmasosa varusmiehistä valitaan johtajakoulutukseen
 • noin kolmasosa jatkaa Upinniemessä rannikkojoukkojen erikoiskoulutuksessa
 • noin kolmannes siirtyy Rannikkolaivaston laivastojoukkokoulutukseen

Palvelusaika määrätään tehtävän ja siihen annettavan koulutuksen mukaan 347, 255 tai 165 vuorokauden mittaiseksi. Suurin osa Rannikkoprikaatin varusmiehistä suorittaa 347 tai 255 vuorokauden palveluksen.

 • Varusmiesinfo tammikuussa 2019 palveluksensa aloittaville varusmiehille
 • Ohjeet alokkaiden sähköiseen kyselyyn vastaamisesta

Sotilasvala ja -vakuutuspäivä

Kaikkien tammikuun saapumiserän sotilasvala ja -vakuutuspäivä on:

 • Perjantaina 15.2.2019 Upinniemessä

Vakuutus- ja valapäivän ohjelma ja ohjeet

Alokas ilmoittaa palveluksensa aloittamisen jälkeen oman yksikkönsä ja tapahtuman tarkemmat kellonajat.

Yleisimmät miehistötehtävät

 • Merivalvojien tehtäviin kuuluvat huolellisuutta ja tarkkuutta vaativat merivalvonnan sekä vedenalaisen valvonnan tehtävät. (255 vrk)
 • Lääkintämiehille koulutetaan ensiaputaitoja, toimintaa taistelukentällä ja hygienian sekä taistelukunnon ylläpitoa. (255 vrk)
 • Sotilaspoliisit valvovat sotilaskohteiden turvallisuutta, pitävät järjestystä yllä sekä valvovat ja ohjaavat liikennettä. (255 vrk)
 • Sotilaskuljettajat vastaavat monipuolisista maakuljetuksista. He ajavat pääasiassa raskaampia ajoneuvoja, kuten kuorma-autoja. (347 vrk).
 • Kiväärimiehet, kranaatinheitinmiehet ja pioneerit koulutetaan toimimaan jalkaväen tavoin kohteen suojaustehtävissä saaristossa sekä rannikolla. (165 vrk)
 • Meritiedustelijat liikkuvat saaristossa huomaamattomasti joukon kärjessä tehtävänään tuottaa tilannekuvaa vihollisesta omille joukoille. (165 vrk)
 • Rannikkoviestimiesten päätehtävänä on viestiyhteyksien rakentaminen ja huoltaminen. (165 vrk)
 • Huollon miehistötehtäviä ovat esimerkiksi täydennys-, kunnossapito- ja huoltopalvelumiehen tehtävät. (165 vrk)
 • Tykkimiehet koulutetaan toimimaan 130 mm:n rannikkotykeillä. (165 vrk)

Voit tutustua Rannikkoprikaatin koulutusvaihtoehtoihin tarkemmin puolustusvoimien varusmies.fi -sivuston Palvelustehtävät ja -paikat -sivuilta.

Johtajakoulutus

Johtajakoulutukseen valitaan saapumiserästä noin 35 % varusmiehistä.

 • Peruskoulutuskaudella parhaiten menestyneet ja soveltuvuustesteissä kyvykkyytensä osoittaneet varusmiehet jatkavat koulutustaan joko rannikko- tai laivastojoukkojen aliupseerikurssilla.
 • Aliupseeri- ja reserviupseerikurssien jälkeen varusmiesjohtajat kouluttavat sekä johtavat seuraavan saapumiserän varusmiehiä. Varusmiesjohtajan palvelusaika on 347 vuorokautta.
 • Eri koulutushaaroja ovat esimerkiksi rannikkoviesti-, merivalvonta- ja tulenjohtoaliupseeri sekä -reserviupseerikoulutukset. Merivoimien reserviupseerikoulutus järjestetään Merisotakoulussa. Osa oppilaista jatkaa maavoimien reserviupseerikurssilla Haminassa.

 

Sukeltajakoulutus

Rannikkoprikaatin sukeltajakoulu vastaa puolustusvoimien sukeltajakoulutuksesta. Sukeltajia koulutetaan kahdella erikoiskoulutuslinjalla vuorovuosittain.

 • Raivaajasukeltajat koulutetaan operoimaan vedenalaisten räjähteiden etsintä- ja raivaamistehtävissä.
 • Taistelusukeltajat suorittavat vaativia meritiedustelutehtäviä saariston ja rannikon haastavissa olosuhteissa

Haluatko merivoimien erikoisjoukkoihin? Hae sukeltajaksi 31.7. mennessä.

 • Valintakokeet järjestetään viikolla 35 Rannikkoprikaatissa, Upinniemessä.
 • Kutsunnoissa ei määrätä erikoisjoukkoihin vaan niihin haetaan erillisellä haulla. Useimpiin tehtäviin voi hakea vielä kutsuntojen ja palveluspaikan määrittämisen jälkeenkin, mutta jos mieluinen erikoisjoukko on jo tiedossa, kannattaa siitä kertoa kutsuntatilaisuudessa.
 • Osaan tehtävistä voi hakea vielä peruskoulutuskauden aikana. Haku on avoin kaikille varusmiehille.

Ota haaste vastaan ja tutustu sukeltajakoulutukseen!