Hyppää sisältöön

Alokkaat kokoontuneet valan- ja vakuutuksen vannomistilaisuuteen.

Varusmiehenä Rannikkoprikaatissa

Rannikkoprikaatin uudet alokkaat aloittavat palveluksen tammikuussa 2022 alokasjaksolla Upinniemessä ja osa Turun Pansiossa.

Ohjeita Rannikkoprikaatin 1/22 alokkaille

Uudet alokkaat aloittavat palveluksen tammikuussa 2022.

Tietoa 1/22 saapumiserän alokkaille

Sinua odottaa vaativa ja mielenkiintoinen varusmieskoulutus, johon kannattaa valmistautua hyvin. Rannikkoprikaati on rannikkotaisteluihin erikoistunut valmiusjoukko-osasto, joka vastaa Merivoimien suomenkielisestä rannikkojoukkokoulutuksesta, laivastojoukkojen alokaskoulutuksesta ja erikoisjoukkokoulutuksesta.

Ota kaikki hyöty irti palvelusajastasi! Lisätietoja palveluspaikoista löydät täältä: intti.fi

Terveys ja hyvinvointi ovat etusijalla toiminnassamme

Puolustusvoimat huolehtii varusmiesten ja henkilökunnan terveydestä kaikin keinoin ja kaikissa tilanteissa. Olemme sopeuttaneet toimintaamme vallitsevan koronatilanteen mukaisesti, jotta mahdollistamme turvallisen palveluksen ja menestyksekkään koulutuksen toteutumisen.

Tällä hetkellä varusmiehet on jaettu kolmeen koulutusosastoon, jotka saavat koulutusta, majoittuvat ja viettävät vapaa-aikaansa erillään toisistaan. Pyrimme pitämään kahden metrin turvavälit kaikkien henkilöiden välillä aina kun mahdollista. Korostamme kaikille hyvää hygieniaa ja olemme tehostaneet käsipesu- ja desinfiointikäytäntöjä.

Jos olet altistunut koronavirukselle 14 vuorokautta ennen palveluksen aloitusta tai olet sairas palveluksen alkaessa, ota yhteyttä Rannikkoprikaatiin, [email protected], p. 0299 800.

Yleisötilaisuudet on peruttu

Kaikki ylimääräiset vierailut varuskunnan alueelle on toistaiseksi kielletty, joten tänä kesänä emme järjestä alokkaiden läheisille varuskuntaan tutustumispäivää ja sotilasvala- ja sotilasvakuutus toteutetaan ilman vieraita. Varaudu palveluksen aluksi 2-3 viikon kiinnioloon varuskunnassa. Saat lisää tietoa toiminnastamme paikan päällä palveluksen aloittamisen jälkeen.

Mitä varusmiespalvelus tuo tullessaan?

Alokasjakso kestää kuusi viikkoa. Sen jälkeen varusmiesten jatkokoulutuspaikat koulutushaarajaksolle määrätään Rannikkoprikaatin joukkotuotantotehtävien ja valmiusvelvoitteiden perusteella. Muita päätökseen vaikuttavia seikkoja ovat varusmiehen alokasjaksolla menestyminen ja henkilökohtainen soveltuvuus.  

Alokasjakson jälkeen palvelus jatkuu joko rannikko- tai laivastojoukoissa koulutushaarajaksolla. Laivastojoukot siirtyvät Rannikkolaivastoon Turun Pansioon, missä koulutetaan kaikille laivastojoukoille yhteiset asiat. Rannikkojoukkojen koulutus jatkuu Upinniemessä. Esimerkiksi kaikki huoltoaselajiin määrätyt siirtyvät Huoltokomppaniaan. Siellä huoltopalvelun, täydennysten, kunnossapidon ja lääkinnän koulutushaaraan määrätyille koulutetaan kuuden viikon aikana yhteiset huollon ja koulutushaaraan kuuluvat asiat. Koulutushaarajakson lopussa suoritetaan valinnat aliupseerikurssille joukkotuotantotehtävien ja palveluksessa menestymisen perusteella.

Palvelusaika määrätään koulutushaarajakson lopuksi tehtävän ja siihen annettavan koulutuksen mukaan 347, 255 tai 165 päivän mittaiseksi. Suurin osa Rannikkoprikaatin varusmiehistä suorittaa 347 tai 255 päivän palveluksen. 

Yleisimmät miehistötehtävät

 • Merivalvojien tehtäviin kuuluvat huolellisuutta ja tarkkuutta vaativat merivalvonnan sekä vedenalaisen valvonnan tehtävät. (255 pvä)
 • Lääkintämiehille koulutetaan ensiaputaitoja, toimintaa taistelukentällä ja hygienian sekä taistelukunnon ylläpitoa. (255 pvä)
 • Sotilaspoliisit valvovat sotilaskohteiden turvallisuutta, pitävät järjestystä yllä sekä valvovat ja ohjaavat liikennettä. (255 pvä)
 • Sotilaskuljettajat vastaavat monipuolisista maakuljetuksista. He ajavat pääasiassa raskaita ajoneuvoja, kuten kuorma-autoja. (347 pvä)
 • Veneenkuljettajat vastaavat monipuolisista kuljetuksista vesillä. (sotilasveneenkuljettajat 347 pvä ja moottoriveneenkuljettajat 165 pvä)
 • Kiväärimiehet ja pioneerit koulutetaan toimimaan jalkaväen tavoin kohteen suojaustehtävissä saaristossa sekä rannikolla. (165 pvä)
 • Meritiedustelijat liikkuvat saaristossa huomaamattomasti joukon kärjessä ja tuottavat tilannekuvaa vihollisesta omille joukoille. (165 pvä)
 • Rannikkoviestimiesten päätehtävänä on viestiyhteyksien rakentaminen ja huoltaminen. (165 pvä)
 • Huollon miehistötehtäviä ovat esimerkiksi täydennys-, kunnossapito- ja huoltopalvelumiehen tehtävät. (165 pvä)
 • Tykkimiehet koulutetaan toimimaan 130 mm:n rannikkotykeillä. (165 pvä)

Tutustu Rannikkoprikaatin palvelustehtäviin ja -paikkoihin puolustusvoimien Varusmies.fi -sivustolla.

Johtajakoulutus

Johtajakoulutukseen valitaan saapumiserästä noin 35 % varusmiehistä.

 • Alokas- ja koulutushaarajaksolla parhaiten menestyneet ja soveltuvuustesteissä sekä koulutuksessa kykynsä osoittaneet varusmiehet jatkavat koulutustaan joko rannikko- tai laivastojoukkojen aliupseerikurssilla.
 • Aliupseerikurssin ensimmäisen jakson aikana valitaan osallistujat reserviupseerikurssille.
 • Reserviupseerikurssit ovat joko Merisotakoulussa Suomenlinnassa tai Reserviupseerikoulussa Haminassa.
 • Aliupseeri- ja reserviupseerikurssien jälkeen varusmiesjohtajat kouluttavat sekä johtavat seuraavan saapumiserän varusmiehiä. Varusmiesjohtajan palvelus kestää 347 päivää.

 

Sukeltajakoulutus

Rannikkoprikaatin sukeltajakoulu vastaa puolustusvoimien sukeltajakoulutuksesta. Sukeltajia koulutetaan kahdella erikoisjoukkolinjalla vuorovuosittain.

 • Raivaajasukeltajat koulutetaan etsimään ja raivaamaan vedenalaisia räjähteitä.
 • Taistelusukeltajat suorittavat vaativia meritiedustelutehtäviä saariston ja rannikon haastavissa olosuhteissa. (koulutus vuonna 2022)

Haluatko merivoimien erikoisjoukkoihin? Hae sukeltajaksi 31.7. mennessä.

 • Valintakokeet järjestetään viikolla 35 Rannikkoprikaatissa, Upinniemessä.
 • Kutsunnoissa ei määrätä erikoisjoukkoihin vaan niihin haetaan erillisellä haulla. Useimpiin tehtäviin voi hakea myös kutsuntojen ja palveluspaikan määrittämisen jälkeen. Jos mieluinen erikoisjoukko on jo tiedossa, kerro siitä kutsunnoissa!
 • Osaan tehtävistä voi hakea vielä peruskoulutuskauden aikana. Haku on avoin kaikille varusmiehille.

Ota haaste vastaan ja tutustu sukeltajakoulutukseen!