Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Merivoimat

Alokkaat kokoontuneet valan- ja vakuutuksen vannomistilaisuuteen.

Varusmiehenä meillä

Uudet alokkaat aloittavat palveluksen tammikuussa 2021 alokasjaksolla Upinniemessä ja osa Lounais-Suomessa asuvista alokkaista Turun Pansiossa.

Uudet alokkaat aloittavat palveluksen tammikuussa 2021.

Mitä varusmiespalvelus tuo tullessaan?

Alokasjakso kestää kuusi viikkoa. Sen jälkeen varusmiesten jatkokoulutuspaikat koulutushaarajaksolle määrätään Rannikkoprikaatin joukkotuotantotehtävien ja valmiusvelvoitteiden perusteella. Muita päätökseen vaikuttavia seikkoja ovat varusmiehen alokasjaksolla menestyminen ja henkilökohtainen soveltuvuus.  

Alokasjakson jälkeen palvelus jatkuu joko rannikko- tai laivastojoukoissa koulutushaarajaksolla. Laivastojoukot siirtyvät Rannikkolaivastoon Turun Pansioon, missä koulutetaan kaikille laivastojoukoille yhteiset asiat. Rannikkojoukkojen koulutus jatkuu Upinniemessä. Esimerkiksi kaikki huoltoaselajiin määrätyt siirtyvät Huoltokomppaniaan. Siellä huoltopalvelun, täydennysten, kunnossapidon ja lääkinnän koulutushaaraan määrätyille koulutetaan kuuden viikon aikana yhteiset huollon ja koulutushaaraan kuuluvat asiat. Koulutushaarajakson lopussa suoritetaan valinnat aliupseerikurssille joukkotuotantotehtävien ja palveluksessa menestymisen perusteella.

Palvelusaika määrätään koulutushaarajakson lopuksi tehtävän ja siihen annettavan koulutuksen mukaan 347, 255 tai 165 päivän mittaiseksi. Suurin osa Rannikkoprikaatin varusmiehistä suorittaa 347 tai 255 päivän palveluksen. 

Yleisimmät miehistötehtävät

 • Merivalvojien tehtäviin kuuluvat huolellisuutta ja tarkkuutta vaativat merivalvonnan sekä vedenalaisen valvonnan tehtävät. (255 pvä)
 • Lääkintämiehille koulutetaan ensiaputaitoja, toimintaa taistelukentällä ja hygienian sekä taistelukunnon ylläpitoa. (255 pvä)
 • Sotilaspoliisit valvovat sotilaskohteiden turvallisuutta, pitävät järjestystä yllä sekä valvovat ja ohjaavat liikennettä. (255 pvä)
 • Sotilaskuljettajat vastaavat monipuolisista maakuljetuksista. He ajavat pääasiassa raskaita ajoneuvoja, kuten kuorma-autoja. (347 pvä)
 • Veneenkuljettajat vastaavat monipuolisista kuljetuksista vesillä. (sotilasveneenkuljettajat 347 pvä ja moottoriveneenkuljettajat 165 pvä)
 • Kiväärimiehet ja pioneerit koulutetaan toimimaan jalkaväen tavoin kohteen suojaustehtävissä saaristossa sekä rannikolla. (165 pvä)
 • Meritiedustelijat liikkuvat saaristossa huomaamattomasti joukon kärjessä ja tuottavat tilannekuvaa vihollisesta omille joukoille. (165 pvä)
 • Rannikkoviestimiesten päätehtävänä on viestiyhteyksien rakentaminen ja huoltaminen. (165 pvä)
 • Huollon miehistötehtäviä ovat esimerkiksi täydennys-, kunnossapito- ja huoltopalvelumiehen tehtävät. (165 pvä)
 • Tykkimiehet koulutetaan toimimaan 130 mm:n rannikkotykeillä. (165 pvä)

Tutustu Rannikkoprikaatin palvelustehtäviin ja -paikkoihin puolustusvoimien Varusmies.fi -sivustolla.

Johtajakoulutus

Johtajakoulutukseen valitaan saapumiserästä noin 35 % varusmiehistä.

 • Alokas- ja koulutushaarajaksolla parhaiten menestyneet ja soveltuvuustesteissä sekä koulutuksessa kykynsä osoittaneet varusmiehet jatkavat koulutustaan joko rannikko- tai laivastojoukkojen aliupseerikurssilla.
 • Aliupseerikurssin ensimmäisen jakson aikana valitaan osallistujat reserviupseerikurssille.
 • Reserviupseerikurssit ovat joko Merisotakoulussa Suomenlinnassa tai Reserviupseerikoulussa Haminassa.
 • Aliupseeri- ja reserviupseerikurssien jälkeen varusmiesjohtajat kouluttavat sekä johtavat seuraavan saapumiserän varusmiehiä. Varusmiesjohtajan palvelus kestää 347 päivää.

 

Sukeltajakoulutus

Rannikkoprikaatin sukeltajakoulu vastaa puolustusvoimien sukeltajakoulutuksesta. Sukeltajia koulutetaan kahdella erikoisjoukkolinjalla vuorovuosittain.

 • Raivaajasukeltajat koulutetaan etsimään ja raivaamaan vedenalaisia räjähteitä.
 • Taistelusukeltajat suorittavat vaativia meritiedustelutehtäviä saariston ja rannikon haastavissa olosuhteissa. (koulutus vuonna 2020)

Haluatko merivoimien erikoisjoukkoihin? Hae sukeltajaksi 31.7. mennessä.

 • Valintakokeet järjestetään viikolla 35 Rannikkoprikaatissa, Upinniemessä.
 • Kutsunnoissa ei määrätä erikoisjoukkoihin vaan niihin haetaan erillisellä haulla. Useimpiin tehtäviin voi hakea myös kutsuntojen ja palveluspaikan määrittämisen jälkeen. Jos mieluinen erikoisjoukko on jo tiedossa, kerro siitä kutsunnoissa!
 • Osaan tehtävistä voi hakea vielä peruskoulutuskauden aikana. Haku on avoin kaikille varusmiehille.

Ota haaste vastaan ja tutustu sukeltajakoulutukseen!