Hyppää sisältöön

Varusmies tähystää kiikareilla miinantorjunta-aluksen kannella

Varusmiehenä Rannikkolaivastossa

Rannikkolaivastossa koulutetaan laivastojoukkojen aliupseereita ja miehistöä, jotka palvelevat aluksilla. Laivastosta löytyy myös rannikkojoukkojen tehtäviä tukikohdassa, kuten sotilaspoliisin ja huollon tehtäviä.

Kaikkien Rannikkolaivaston varusmiesten palvelus alkaa Rannikkoprikaatissa Upinniemessä alokasjaksolla, jonka aikana valitaan koulutushaara. Alokasjakson jälkeen varusmiehet siirtyvät koulutushaarajaksolle Pansioon, Turkuun. Varsinainen laivastokoulutus tapahtuu aluksilla, joita on Rannikkolaivaston molemmissa tukikohdissa: Pansiossa ja Upinniemessä. Aliupseerikurssi avaa varusmiehille tien miehistötehtävistä aliupseerien tehtäviin. Reserviupseeriksi valittujen tie jatkuu Merisotakouluun Suomenlinnaan.

Vuonna 2021 alkavaksi suunnitellusta yhden saapumiserän kokeilusta on luovuttu. Näin ollen varusmiehiä otetaan Rannikkolaivaston kaikkiin tehtäviin sekä tammikuun että heinäkuun saapumiseristä edelleen myös tästä eteenpäin. Muista ilmoittaa toiveesi liittyen palveluspaikkaan jo kutsunnoissa!

Varusmiesten tehtävät Rannikkolaivastossa

Rannikkolaivastossa on varusmiehille vaativia ja monipuolisia tehtäviä erilaisissa ympäristöissä merellä ja rannikolla.

Tehtävät aluksilla

Johtajakoulutettavien tehtävät (palvelusaika 347 vrk):

Kansialiupseeri johtaa oman erikoisalansa miehistöä. Suuremmilla aluksilla hän erikoistuu joihinkin seuraavista tehtävistä:
•    Merenkulkualiupseeri saa koulutuksen toimintaan aluksen merenkulkuryhmässä
•    Taistelukeskusaliupseeri saa koulutuksen toimintaan aluksen taistelukeskuksessa. Hänen tehtävänsä on mm. pitää yllä pintatilannekuvaa
•    Taisteluvälinealiupseeri saa koulutuksen alusten taisteluvälineiden käyttöön ja huoltoon. Alusten aseistusta ovat mm. laivatykistö, ohjusjärjestelmät, merimiinat sekä miinan- ja sukellusveneentorjuntajärjestelmät.

Konealiupseeri johtaa oman erikoisalansa miehistöä.
Laivaradioaliupseerin erikoisalaan kuuluvat aluksen morse- ja radioviestitys.
Laivastojoukon kokelas koulutetaan reservin upseerin tehtävään omassa yksikössään. Koulutus sisältää myös merenkulun taitoja.
Veneenkuljettaja-aliupseeri ajaa ja huoltaa itsenäisesti pienempiä apualuksia.

Miehistön tehtävät (palvelusaika 255 vrk):

Kansimiehet koulutetaan käyttämään ja huoltamaan aluksen taisteluvälineitä sekä toimimaan merivahdin tehtävissä. Koulutus painottuu alusluokittain. Suuremmilla aluksilla osaamista kavennetaan mutta syvennetään jakamalla kansimiehet merenkulkumiehiksi ja taisteluvälinemiehiksi.
Konemiehen keskeiset tehtävät ovat aluksen konehuoneessa. Oletko tämän alan ammattilainen, tai opiskeletko konealaa?
Laivakokit valmistavat aluksella koko henkilöstön ruuat. Alan kokemus on eduksi, mutta ei välttämätön.

Tehtävät tukikohdassa

Johtajakoulutettavien tehtävät:

Lääkintäaliupseeri toimii lääkintämiesten ryhmänjohtajana. AUK 1 suoritetaan Laivastoaliupseerikurssilla Pansiossa, jota seuraa AUK 2 Porin prikaatissa. Palveluksen loppuosa tapahtuu Pansiossa Tukikomppaniassa ja terveysasemalla. (Palvelusaika 347)

Miehistön tehtävät:

Sotilaspoliisin tehtäviin kuuluvat mm. vartiointi- ja suojaustehtävät. Heille koulutetaan itsepuolustustaitoja ja kyky ampua erityyppisillä aseilla. (Palvelusaika 255)
Sotilaskuljettaja suorittaa kuorma-autokortin tai rekkakortin – ilmaiseksi. (Palvelusaika 347)
Valokuvausmies mm. valo- ja videokuvaa ja laatii erilaisia julkaisuja. Kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmien tuntemus on välttämätön. (Palvelusaika 255)
Lääkintämies huolehtii yksikkönsä lääkintähuollosta. Heille koulutetaan ensiaputaitoja, toimintaa taistelukentällä, evakuointia, hygienian ja taistelukunnon ylläpitoa yms. (Palvelusaika 255)
Huoltopalvelumies huolehtii tukikohdan erilaisista huoltopalvelutehtävistä. (Palvelusaika 165)

Kelpoisuusvaatimukset laivastojoukkokoulutukseen
Varusmiesten ja reserviläisten tietopankki Intti.fi

 

 
´