Varusmies tähystää kiikareilla laivan kannella.

Varusmiehenä meillä

Rannikkolaivastossa koulutetaan laivastojoukkojen aliupseereita ja miehistöä, jotka palvelevat aluksilla. Laivastosta löytyy myös joitakin rannikkojoukkojen tehtäviä, esimerkiksi sotilaspoliisin ja huollon tehtäviä.

Vuonna 2021 aloitetaan kokeilu, jossa laivoille valitaan varusmiehiä vain tammikuun saapumiserästä. Palvelusaika kaikilla laivastojoukkoihin valituilla eli aluksilla palveluksensa suorittavilla varusmiehillä on tuolloin 347 vuorokautta.

Muihin tehtäviin varusmiehiä otetaan vuodesta 2021 eteenkinpäin sekä tammikuun että heinäkuun saapumiserästä, ja heidän palvelusaikansa voivat olla 165, 255 tai 347 vuorokautta.

Kaikkien Rannikkolaivaston varusmiesten palvelus alkaa Rannikkoprikaatissa Upinniemessä alokasjaksolla, jonka aikana tehdään koulutushaaravalinnat. Alokasjakson jälkeen siirrytään koulutushaarajaksolle Pansioon, Turkuun. Varsinainen laivastokoulutus tapahtuu aluksilla, joita on Rannikkolaivaston molemmissa tukikohdissa: Pansiossa ja Upinniemessä. Aliupseerikurssi avaa varusmiehille tien miehistötehtävistä aliupseerien tehtäviin. Reserviupseeriksi valittujen tie jatkuu Merisotakouluun Suomenlinnaan.

Muista ilmoittaa palveluspaikkatoiveesi jo kutsunnoissa!

Varusmiesten tehtävät Rannikkolaivastossa

Rannikkolaivastossa on varusmiehille vaativia ja monipuolisia tehtäviä erilaisissa ympäristöissä merellä ja rannikolla.

Tehtävät laivastojoukoissa (palvelusaika 2021 alkaen kaikilla 347):

Johtajakoulutettavien tehtävät:

Kansialiupseeri johtaa oman erikoisalansa miehistöä ja suuremmilla aluksilla erikoistuu joihinkin seuraavista tehtävistä:

  • Merenkulkualiupseeri saa koulutuksen toimintaan aluksen merenkulkuryhmässä
  • Taistelukeskusaliupseeri saa koulutuksen toimintaan aluksen taistelukeskuksessa tehtävänään mm. pintatilannekuvan ylläpitäminen.
  • Taisteluvälinealiupseeri saa koulutuksen alusten taisteluvälineiden käyttöön ja huoltoon. Alusten aseistusta ovat mm. laivatykistö, ohjusjärjestelmät, merimiinat sekä miinan- ja sukellusveneentorjuntajärjestelmät.

Konealiupseeri johtaa oman erikoisalansa miehistöä.

Laivaradioaliupseerin erikoisalaan kuuluvat aluksen morse- ja radioviestitys.

Laivastojoukon kokelas koulutetaan reservin upseerin tehtävään omassa yksikössään. Koulutus sisältää myös merenkulun taitoja.

Veneenkuljettaja-aliupseeri ajaa ja huoltaa itsenäisesti pienempiä apualuksia.

Miehistön tehtävät:

Kansimiehet koulutetaan käyttämään ja huoltamaan aluksen taisteluvälineitä sekä toimimaan merivahtitehtävissä. Koulutus painottuu alusluokittain. Suuremmilla aluksilla osaamista kavennetaan mutta syvennetään.

Konemiehen pääasialliset tehtävät ovat aluksen konehuoneessa. Oletko tämän alan ammattilainen, tai opiskeletko konealaa?

Laivakokin tehtäviin pyritään valitsemaan alan ammattilaisia, sillä he valmistavat aluksella koko henkilöstön ruuat.

Tehtävät rannikkojoukoissa:

Johtajakoulutettavien tehtävät:

Lääkintäaliupseeri toimii lääkintämiesten ryhmänjohtajana. AUK 1 suoritetaan Laivastoaliupseerikurssilla Pansiossa, jota seuraa AUK 2 Porin prikaatissa. Loppuosa palveluksesta tapahtuu Pansiossa Tukikomppaniassa ja terveysasemalla. (Palvelusaika 347)

Miehistön tehtävät:

Sotilaspoliisin tehtäviin kuuluvat mm. vartiointi- ja suojaustehtävät. Heille koulutetaan itsepuolustustaitoja ja kyky ampua erityyppisillä aseilla. (Palvelusaika 255)

Sotilaskuljettaja suorittaa kuorma-autokortin tai rekkakortin - ilmaiseksi. (Palvelusaika 347)

Valokuvausmies mm. valo- ja videokuvaa ja laatii erilaisia julkaisuja. Kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmien tuntemus on välttämätön. (Palvelusaika 255)

Lääkintämies huolehtii yksikkönsä lääkintähuollosta. Heille koulutetaan ensiaputaitoja, toimintaa taistelukentällä, evakuointia, hygienian ja taistelukunnon ylläpitoa yms. (Palvelusaika 255)

Huoltopalvelumies huolehtii tukikohdan erilaisista huoltopalvelutehtävistä. (Palvelusaika 165)

 

 

Lue Kelpoisuusvaatimukset laivastojoukkokoulutukseen täältä

Varusmies.fi-sivulle tästä.