Palvelus aitiopaikalla saaristossa

Tähystystä auringonlaskun aikaan. Kuva Puolustusvoimat.

Laivastojoukkojen varusmiehenä palveluspaikkasi purjehtii ympäri upeita merimaisemia

Rannikkolaivastossa koulutetaan laivastojoukkojen aliupseereita ja miehistöä, jotka palvelevat aluksilla. Laivastosta löytyy myös muun muassa sotilaspoliisi- ja huoltopalvelutehtäviä. Saapumiseriä otetaan sekä tammi- ja heinäkuussa.

Laivaston varusmiesten palvelus alkaa Rannikkoprikaatissa Upinniemessä alokasjaksolla, jonka aikana tehdään koulutushaaravalinnat. Alokasjakson jälkeen siirrytään koulutushaarajaksolle Pansioon, Turkuun. Varsinainen laivastokoulutus tapahtuu aluksilla, joita on laivaston molemmissa tukikohdissa: Pansiossa ja Upinniemessä. Aliupseerikurssi avaa varusmiehille tien miehistötehtävistä aliupseerien tehtäviin. Reserviupseeriksi valittujen tie jatkuu Merisotakouluun Suomenlinnaan.

Muista ilmoittaa palveluspaikkatoiveesi jo kutsunnoissa!

Veneenkuljettajaksi, kansialiupseeriksi vai konemieheksi?

Laivasto tarjoaa varusmiehille vaativia ja monipuolisia tehtäviä erilaisissa ympäristöissä. Palveluspaikkasi voi olla esimerkiksi isolla miinalaivalla, nopealiikkeisellä ohjusveneellä tai monitoimialuksella. Laivaston halutuin pesti on sotilasveneenkuljettajan paikka, mutta hyviä aliupseerin ja miehistön tehtäviä löytyy myös isommilta aluksilta ja maista.

Löydätkö näistä oman tulevan paikkasi?

Aliupseerin ja kokelaan tehtäviä (347 vuorokautta):

Veneenkuljettaja-aliupseerina ajat ja huollat itsenäisesti pienempiä apualuksia. Ohjaamotyöskentelyä.

Kansialiupseerina ja konealiupseerina johdat oman erikoisalasi miehistöä.
Kansialiupseeri erikoistuu suuremmilla aluksilla joihinkin seuraavista tehtävistä:

 • Merenkulkualiupseeri: saa koulutuksen toimintaan
  aluksen merenkulkuryhmässä
 • Taistelukeskusaliupseeri: saa koulutuksen toimintaan aluksen taistelukeskuksessa tehtävänään mm. pintatilannekuvan ylläpitäminen.
 • Taisteluvälinealiupseeri: saa koulutuksen alusten taisteluvälineiden
  käyttöön ja huoltoon. Alusten aseistusta ovat mm. laivatykistö,
  ohjusjärjestelmät, merimiinat sekä miinan- ja
  sukellusveneentorjuntajärjestelmät.                                                                      

Laivaradioaliupseerin erikoisalaan kuuluvat aluksen morse- ja radioviestitys.

Laivastojoukon kokelaana sinut koulutetaan reservin upseerin tehtävään
omassa yksikössäsi. Sinulle koulutetaan myös merenkulun taitoja.

Lääkintäaliupseeri toimii lääkintämiesten ryhmänjohtajana. AUK 1 suoritetaan
Laivastoaliupseerikurssilla Pansiossa, jota seuraa AUK 2 Porin prikaatissa.
Loppuosa palveluksesta tapahtuu Pansiossa Tukikomppaniassa ja
terveysasemalla.

 

Miehistötehtäviä (255/165 vuorokautta):Miinamies valmiina miinanlaskuun.

Kansimiehet koulutetaan käyttämään ja huoltamaan aluksen taisteluvälineitä sekä toimimaan merivahtitehtävissä. Koulutus painottuu alusluokittain. Suuremmilla aluksilla osaamista kavennetaan mutta syvennetään.

Konemiehen pääasialliset tehtävät ovat aluksen konehuoneessa. Oletko tämän alan ammattilainen, tai opiskeletko konealaa?

Laivakokin tehtäviin pyritään valitsemaan alanKiinnitysvalmisteluja kannella.

ammattilaisia, sillä he valmistavat aluksella koko henkilöstön ruuat.

Sotilaspoliisin tehtäviin kuuluvat mm. vartiointi- ja suojaustehtävät. Heille koulutetaan itsepuolustustaitoja ja kyky ampua useilla erityyppisillä aseilla.

Autonkuljettajana suoritat kuorma-autokortin tai rekkakortin Ilmaiseksi! Kuljettajana palvelusaikasi on 347 vrk.

Valokuvausmies valokuvaa ja laatii erilaisia julkaisuja. Kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmien tuntemus välttämätön.

Lääkintämies huolehtii yksikkönsä lääkintähuollosta. Heille koulutetaan ensiaputaitoja, toimintaa taistelukentällä, evakuointia, hygienian ja taistelukunnon ylläpitoa yms.

Lue Varusmiehenä Rannikkolaivastoon -opas täältä.

Lue Kelpoisuusvaatimukset laivastojoukkokoulutukseen täältä

Lue lisää varusmiespalveluksesta täältä.