Hyppää sisältöön

Varusmies tähystää kiikareilla miinantorjunta-aluksen kannella

Varusmiehenä Rannikkolaivastossa

Rannikkolaivastossa koulutetaan laivastojoukkojen aliupseereita ja miehistöä, jotka palvelevat aluksilla. Laivastosta löytyy myös rannikkojoukkojen tehtäviä Pansion tukikohdassa.

Kaikkien Rannikkolaivaston varusmiesten palvelus alkaa Rannikkoprikaatissa (Upinniemessä tai Pansiossa) alokasjaksolla, jonka aikana määrätään koulutushaara. Alokasjakson jälkeen varusmiehet siirtyvät koulutushaarajaksolle Pansioon, Turkuun.

Varsinainen laivastokoulutus tapahtuu aluksilla, joita on Rannikkolaivaston molemmissa tukikohdissa: Pansiossa ja Upinniemessä. Aliupseerikurssi avaa varusmiehille tien miehistötehtävistä aliupseerien tehtäviin. Reserviupseeriksi valitut koulutetaan Merisotakoulussa Suomenlinnassa.
 

Varusmiesten tehtävät Rannikkolaivastossa

Rannikkolaivastossa on varusmiehille vaativia ja monipuolisia tehtäviä erilaisissa ympäristöissä merellä ja rannikolla.

Johtajakoulutettavien tehtävät aluksilla (palvelusaika 347 pv):

 • Konealiupseeri johtaa oman erikoisalansa miehistöä.
 • Laivaradioaliupseerin erikoisalaan kuuluvat aluksen eri viestijärjestelmien käyttö.
 • Taistelukeskusaliupseeri saa koulutuksen toimintaan aluksen taistelukeskuksessa. Hänen tehtävänsä on mm. ylläpitää pintatilannekuvaa merellä.
 • Kansialiupseerin tehtävä on pienemmillä aluksilla yhdistelmä merenkulku- ja taisteluvälinealiupseerin tehtäviä.
 • Merenkulkualiupseeri saa monipuolisen merenkulkukoulutuksen aluksen ohjailuryhmässä.
 • Taisteluvälinealiupseeri saa koulutuksen alusten taisteluvälineiden käyttöön ja huoltoon. Alusten aseistusta ovat mm. laivatykistö, ohjusjärjestelmät, merimiinat sekä miinan- ja sukellusveneentorjuntajärjestelmät.
 • Veneenkuljettaja-aliupseeri koulutetaan ajamaan ja huoltamaan itsenäisesti pienempiä apualuksia (koulutetaan vain tammikuun saapumiserästä).
 • Laivastojoukon kokelas koulutetaan reserviupseerin tehtävään omassa yksikössään.

Laivastoaliupseerikurssi käydään AU1 -yhteiskoulutusjaksolla Pansiossa ja AU2 -jakso aluksilla. Reserviupseerikurssi käydään Merisotakoulussa Suomenlinnassa.

Miehistön tehtävät aluksilla (palvelusaika 255 vrk):

 • Kansimiehet koulutetaan käyttämään ja huoltamaan aluksen taisteluvälineitä sekä toimimaan merivahdin tehtävissä. Koulutus painottuu alusluokittain. Suuremmilla aluksilla osaamista kavennetaan mutta syvennetään jakamalla kansimiehet merenkulkumiehiksi ja taisteluvälinemiehiksi.

 • Konemiehen keskeiset tehtävät ovat aluksen konehuoneessa. Hakeudu tänne, jos olet kone- tai sähköalan ammattilainen tai opiskelija!

 • Laivakokit valmistavat aluksella koko henkilöstön ateriat. Kokemus alalta on eduksi, mutta ei välttämätön.

Johtajakoulutettavien tehtävät Pansion tukikohdassa (palvelusaika 347 pv):

 • Lääkintäaliupseeri toimii lääkintämiesten ryhmänjohtajana. Lääkintäaliupseerikurssi suoritetaan Upinniemessä. Johtajakausi on Pansiossa Tukikomppaniassa ja terveysasemalla.
 • Kuljetusaliupseeri toimii sotilaskuljettajien johtajana. Kuljetusaliupseerikurssi suoritetaan Upinniemessä. Johtajakausi on Pansiossa.
 • Sotilaspoliisialiupseerit ja sotilaspoliisikokelaat toimivat Pansiossa sotilaspoliisimiehistön johtajina. Aliupseerikurssi on Upinniemessä ja reserviupseerikurssi Haminassa.

Miehistön tehtävät:

 • Sotilaspoliisin tehtäviin kuuluvat mm. vartiointi- ja suojaaminen. Koulutukseen kuuluu monipuolinen voimankäyttö- ja ampuma-asekoulutus. (Palvelusaika 255 pv)

 • Sotilaskuljettaja suorittaa C -, CE - tai D -ajokortinkortin – ilmaiseksi! Koulutukseen kuuluu myös ammattipätevyyskoulutus. (Palvelusaika 347 pv)

 • Lääkintämies huolehtii yksikkönsä lääkintähuollosta. Heille koulutetaan ensiaputaitoja, toimintaa taistelukentällä, evakuointia, hygienian ja taistelukunnon ylläpitoa yms. (Palvelusaika 255 pv)

 • Valokuvausmies/graafikko mm. valo- ja videokuvaa ja laatii erilaisia julkaisuja Merivoimien viestinnän tarpeisiin. Kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmien tuntemus on välttämätön. (Erityistehtävähaku alokasjaksolla, palvelusaika miehistöllä 255 ja johtajilla 347 pv)


Kelpoisuusvaatimukset laivastojoukkokoulutukseen
Varusmiesten ja reserviläisten tietopankki Intti.fi

 

 
´