Osiot
Valikko
Merivoimat

Varusmies tähystää kiikareilla laivan kannella.

Koronaviruksen aiheuttamat muutokset varusmiespalvelukseen

Varusmiesten koulutusjärjestelyt muuttuivat Rannikkolaivastossa 13.3.2020 valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti toistaiseksi. Varusmiehet on jaettu pääsääntöisesti kolmeen ryhmään A, B ja C, jotka ovat vuorollaan viikon lomajaksolla, jota seuraa kaksi viikkoa palvelusta. Rannikkolaivastossa tämä on toteutettu joukon omat olosuhteet huomioiden sopeutetusti laivapalvelusta suorittavien osalta.

30.3.2020 mennessä käyttöön tulleet uudet muutokset koulutusjärjestelyissä eivät koske Rannikkolaivaston laivapalveluksessa olevia varusmiehiä, jotka edelleen jatkavat ylläkuvatun mukaista järjestelyä.

Varusmiehet saavat omaa yksikköään koskevat tiedot omilta esimiehiltään.

 

Varusmiehenä meillä

Rannikkolaivastossa koulutetaan laivastojoukkojen aliupseereita ja miehistöä, jotka palvelevat aluksilla. Laivastosta löytyy myös joitakin rannikkojoukkojen tehtäviä tukikohdassa, esimerkiksi sotilaspoliisin ja huollon tehtäviä.

Kaikkien Rannikkolaivaston varusmiesten palvelus alkaa Rannikkoprikaatissa Upinniemessä alokasjaksolla, jonka aikana tehdään koulutushaaravalinnat. Alokasjakson jälkeen siirrytään koulutushaarajaksolle Pansioon, Turkuun. Varsinainen laivastokoulutus tapahtuu aluksilla, joita on Rannikkolaivaston molemmissa tukikohdissa: Pansiossa ja Upinniemessä. Aliupseerikurssi avaa varusmiehille tien miehistötehtävistä aliupseerien tehtäviin. Reserviupseeriksi valittujen tie jatkuu Merisotakouluun Suomenlinnaan.

Vuonna 2021 alkavaksi suunnitellusta yhden saapumiserän kokeilusta on luovuttu, ja varusmiehiä otetaan Rannikkolaivaston kaikkiin tehtäviin sekä tammikuun että heinäkuun saapumiseristä myös ensi vuodesta eteenpäin.

Muista ilmoittaa palveluspaikkatoiveesi jo kutsunnoissa!

Varusmiesten tehtävät Rannikkolaivastossa

Rannikkolaivastossa on varusmiehille vaativia ja monipuolisia tehtäviä erilaisissa ympäristöissä merellä ja rannikolla.

Tehtävät aluksilla

Johtajakoulutettavien tehtävät (palvelusaika 347 vrk):

Kansialiupseeri johtaa oman erikoisalansa miehistöä ja suuremmilla aluksilla erikoistuu joihinkin seuraavista tehtävistä:

  • Merenkulkualiupseeri saa koulutuksen toimintaan aluksen merenkulkuryhmässä
  • Taistelukeskusaliupseeri saa koulutuksen toimintaan aluksen taistelukeskuksessa tehtävänään mm. pintatilannekuvan ylläpitäminen.
  • Taisteluvälinealiupseeri saa koulutuksen alusten taisteluvälineiden käyttöön ja huoltoon. Alusten aseistusta ovat mm. laivatykistö, ohjusjärjestelmät, merimiinat sekä miinan- ja sukellusveneentorjuntajärjestelmät.

Konealiupseeri johtaa oman erikoisalansa miehistöä.

Laivaradioaliupseerin erikoisalaan kuuluvat aluksen morse- ja radioviestitys.

Laivastojoukon kokelas koulutetaan reservin upseerin tehtävään omassa yksikössään. Koulutus sisältää myös merenkulun taitoja.

Veneenkuljettaja-aliupseeri ajaa ja huoltaa itsenäisesti pienempiä apualuksia.

Miehistön tehtävät (palvelusaika 255 vrk):

Kansimiehet koulutetaan käyttämään ja huoltamaan aluksen taisteluvälineitä sekä toimimaan merivahtitehtävissä. Koulutus painottuu alusluokittain. Suuremmilla aluksilla osaamista kavennetaan mutta syvennetään jakamalla kansimiehet merenkulkumiehiksi ja taisteluvälinemiehiksi.

Konemiehen pääasialliset tehtävät ovat aluksen konehuoneessa. Oletko tämän alan ammattilainen, tai opiskeletko konealaa?

Laivakokit valmistavat aluksella koko henkilöstön ruuat. Alan kokemus on eduksi, mutta ei välttämätön.

Tehtävät tukikohdassa

Johtajakoulutettavien tehtävät:

Lääkintäaliupseeri toimii lääkintämiesten ryhmänjohtajana. AUK 1 suoritetaan Laivastoaliupseerikurssilla Pansiossa, jota seuraa AUK 2 Porin prikaatissa. Loppuosa palveluksesta tapahtuu Pansiossa Tukikomppaniassa ja terveysasemalla. (Palvelusaika 347)

Miehistön tehtävät:

Sotilaspoliisin tehtäviin kuuluvat mm. vartiointi- ja suojaustehtävät. Heille koulutetaan itsepuolustustaitoja ja kyky ampua erityyppisillä aseilla. (Palvelusaika 255)

Sotilaskuljettaja suorittaa kuorma-autokortin tai rekkakortin - ilmaiseksi. (Palvelusaika 347)

Valokuvausmies mm. valo- ja videokuvaa ja laatii erilaisia julkaisuja. Kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmien tuntemus on välttämätön. (Palvelusaika 255)

Lääkintämies huolehtii yksikkönsä lääkintähuollosta. Heille koulutetaan ensiaputaitoja, toimintaa taistelukentällä, evakuointia, hygienian ja taistelukunnon ylläpitoa yms. (Palvelusaika 255)

Huoltopalvelumies huolehtii tukikohdan erilaisista huoltopalvelutehtävistä. (Palvelusaika 165)

 

 

Lue Kelpoisuusvaatimukset laivastojoukkokoulutukseen täältä

Varusmies.fi-sivulle tästä.