Rannikkotaisteluharjoituksissa on mukana paljon kalustoa ja taistelijoita. Kuva Puolustusvoimat, Auli Aho

Mitä Merisotakoulu tekee?

Kasvatamme ja koulutamme monitaitoisia ammattisotilaita meren ja rannikon vaihteleviin olosuhteisiin. Tutkimustyömme tukee ja kehittää koko Merivoimia.

Merisotakoulussa on vuosittain noin 350 opiskelijaa: merikadetteja, aliupseereita, reserviupseerioppilaita ja kantahenkilökuntaa.

Koulua johtaa kommodori Tuomas Tiilikainen. Sadan hengen henkilöstössä on

  • opettajia, jotka ovat Koulutuskeskuksessa sekä Korkeakoulu-, Täydennyskoulutus- ja Reserviupseeriosastoilla,
  • tutkijoita, jotka ovat Meritaistelukeskuksessa ja Tutkimuskeskuksessa, ja
  • esikunnan työntekijöitä.

Opettajamme ovat asiantuntijoita, jotka käyttävät monipuolisesti eri opetus- ja koulutusmenetelmiä. Meiltä valmistuvat merenkulkijat ovat kansainvälisen STCW-standardin (Standards for Training, Certification and Watchkeeping) mukaisia ammattimerenkulkijoita.

Opiskelijoita Wrede-luokan aluksella.

Koululla on kolme Fabian Wrede -luokan koulutusalusta. Aluksia käytetään saaristo- ja merenkulun sekä merimiestaidon koulutukseen.

Tutkijamme ovat kansallisesti ja kansainvälisesti verkottuneita, ja tutkimusten tuloksia hyödynnetään myös omassa opetuksessamme.

Faktoja Merisotakoulusta