Hyppää sisältöön

Pohjanmaa-luokka vahvistaa Suomen puolustuskykyä

Merivoimien Laivue 2020 –hanke korvaa osan nykyisistä Merivoimien aluksista Pohjanmaa-luokan monitoimialuksilla eli korveteilla. Nämä monitoimikorvetit tulevat muodostamaan maamme merellisen puolustuksen rungon.

 

Uskottava kalusto ja järjestelmät ennaltaehkäisevät hyökkäyksiä. Laivue 2020 -hankkeen myötä neljällä Pohjanmaa-luokan monitoimikorvetilla korvataan seitsemän alusta: neljä Rauma-luokan ohjusvenettä  ja kaksi Hämeenmaa-luokan sekä yksi jo käytöstä poistunut Pohjanmaa-luokan miinalaiva. Käytössä olevat alukset ovat edelleen suorituskykyisiä tehtävissään ja elinkaari jatkuu. Nykyaikaisen sodankäynnin menetelmät kuitenkin kehittyvät ja vaaditaan uusia suorituskykyjä. 

 

KESKEINEN OSA MERIPUOLUSTUSTA

 Merivoimien uudet Pohjanmaa-luokan alukset torjuvat merialueelta tulevat hyökkäykset ja turvaavat tärkeät kohteet merellä ja saaristossa. Ne varmistavat, että Merivoimat kykenee lakisääteisiin puolustustehtäviinsä tulevaisuudessakin ja hallitsee toiminnan kannalta tärkeät meri- ja saaristoalueet.  Lue oheisen linkin takaa lisää tulevaisuuden meripuolustuksesta

Pohjanmaa-luokan aluksilla on monipuolisia suorituskykyjä, joiden ansioista ne pystyvät toimimaan erilaisissa olosuhteissa ja tehtävissä. Lue täältä Pohjanmaa-luokan alusten keskeisistä tehtävistä sekä suorituskyvyistä.

´