Hoppa till innehåll

 

Pohjanmaa-klassen stärker Finlands försvarsförmåga

Marinens projekt Flottilj 2020 ersätter en del av Marinens nuvarande fartyg med nya multifunktionsfartyg, d.v.s. korvetter av Pohjanmaa-klass. Dessa multifunktionskorvetter kommer att utgöra stommen i vårt lands sjöförsvar. 

Övertygande materiel och system förebygger angrepp. Inom ramen för projektet Flottilj 2020  kommer fyra stycken multifunktionskorvetter av Pohjanmaa-klass att ersätta sju fartyg: fyra robotbåtar av Rauma-klass och två minfartyg av Hämeenmaa-klass samt ett minfartyg av Pohjanmaa-klass som redan har tagits ur bruk. De fartyg som nu används är fortfarande prestationsdugliga i sina uppgifter och har ännu inte nått slutet av sin livscykel. Den moderna krigföringens metoder utvecklas dock och kräver nya prestationsförmågor. 

 

EN CENTRAL DEL AV SJÖFÖRSVARET

Marinens nya fartyg av Pohjanmaa-klass bekämpar angrepp som sker till havs och tryggar viktiga objekt till havs och i skärgården. De säkerställer att Marinen klarar av att utföra sina lagstadgade försvarsuppgifter även i framtiden och kontrollerar de för verksamheten centrala havs- och skärgårdsområdena. Om du klickar på den här länken hittar du mer information om framtidens sjöförsvar
 

Fartygen av Pohjanmaa-klass har mångsidiga prestationsförmågor som gör att de är funktionsdugliga i många olika förhållanden och uppgifter. Här kan du läsa mer om Pohjanmaa-klassens centrala uppgifter och prestationsförmågor. 

´