Hoppa till innehåll

Korvetter av Pohjanmaa-klass

Marinens uppgifter och operationer sker i stor utsträckning till havs. För att kunna utföra dessa uppgifter krävs prestationsdugliga fartyg som är funktionsdugliga till havs under långa perioder oberoende av väder- och isförhållanden. 

 

Multifunktionskorvetten av Pohjanmaa-klass är ett krigsfartyg som effektivt kan utföra Marinens många uppgifter till havs året om. Detaljerad teknisk information om korvetten finns här. 

Korvettens centrala prestationsförmågor och egenskaper är:


•    förmåga att bekämpa båtar och fartyg
•    förmåga att lägga ut sjöminor 
•    förmåga att bekämpa u-båtar
•    förmåga att bekämpa luftfarkoster 
•    förmåga att rikta eld mot markmål
•    förmåga att leda sjöoperationer
•    förmåga att fungera till havs under långa perioder
•    funktionsförmåga året om: fartyget är funktionsdugligt även i svåra väder- och isförhållanden.
 

 

´