Hoppa till innehåll

Truppförband

Marinens truppförband är underställda Kommendören för marinen.

Marinens baser finns i Åbo, Kyrkslätt, Raseborg och Helsingfors.Marinen är en självständig försvarsgren som sysselsätter ca 1400 personer. Varje år utbildas ca 3200 beväringar.

Marinen består av Marinstaben och fyra truppförband. Alla marina förband hör till Kustflottan. Nylands brigad och Kustbrigaden består av kustförband. Sjökrigsskolan utbildar kadetter, beväringar och personal samt ansvarar för marinens forskningsverksamhet.

 

´