Kontaktuppgifter

Nylands brigad
PB 5
10640 DRAGSVIK
Telefon 0299 800 (Försvarsmaktens växel)

Officiella kontakter  [email protected]
Övrig kundservice [email protected]

Besöksadress
Gatuadress: Raseborgsvägen 39, 10640 Raseborg

Post till beväringar:
Nylands brigad
Beväringens namn/Beväringens enhet
PB 5
10640 DRAGSVIK

Besök
Besöksönskemål bör vara brigadstabens kansli tillhanda senast fyra veckor före önskad besökstidpunkt. Returnera bifogade besöksansökan ifylld till [email protected].

Passerkortsärenden

Anvisning

Blankett

Ledningen för Nylands brigad
Kommendör, kommodor Arvi Tavaila
Stabschef, kommendör Mika Immonen

Ledningens assistent
Tanja Himmelroos

tanja.himmelroos(at)mil.fi, puh. 0299 331 014

Kommunikation
Informatör Hanna Tallberg

hanna.tallberg(at)mil.fi, tfn 0299 331 017

Beväringskommittén
[email protected]