Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Nylands brigad
PB 5
10640 DRAGSVIK
Telefon 0299 800 (Försvarsmaktens växel)

Officiella kontakter  [email protected]
Övrig kundservice [email protected]

Besöksadress
Gatuadress: Raseborgsvägen 39, 10640 Raseborg

Post till beväringar:
Nylands brigad
Beväringens namn/Beväringens enhet
PB 5
10640 DRAGSVIK

Besök
Besöksönskemål bör vara brigadstabens kansli tillhanda senast fyra veckor före önskad besökstidpunkt. Returnera bifogade besöksansökan ifylld till [email protected].

Passerkortsärenden

Anvisning

Blankett

Ledningen för Nylands brigad
Kommendör, kommodor Juha Kilpi
Stabschef, kommendör Mika Immonen

Kontakt till ledningen sker via [email protected]
 

Kommunikation
Informatör Hanna Tallberg

hanna.tallberg(at)mil.fi, tfn 0299 331 017

Beväringskommittén
[email protected]