Hoppa till innehåll

 

Flottiljer i ständig beredskap

Kustflottan fokuserar på att trygga den territoriella integriteten genom rörlig övervakning samt på eldanvändningen till havs. Detta arbete stöds genom minröjning och marint underhåll.

Kommendör för Kustflottan är kommodor Patrik Lillqvist. Flottan består av staben och fyra flottiljer, som har förnyats för att svara mot framtida utmaningar.

 

Minjaktfartygen av Katanpää-klass, som ingår i 4. Minröjningsflottiljen representerar den modernaste dimensionen inom minjakt med sin teknik i toppklass.

Robotbåtarna av Rauma-klass, minfartyget Uusimaa av Hämeenmaa-klass samt minfärjan Pansio bildar 6. Ytstridsflottiljen.

Till 7. Ytstridsflottiljen hör robotbåtarna av Hamina-klass, minfartyget Hämeenmaa av Hämeenmaa-klass samt minfärjorna Porkkala och Pyhäranta.

Till 8. Underhållsflottiljen hör oljebekämpningsfartygen, transportfartygen samt militärpoliser, fordon och förare som ingår i bevaknings- och underhållstjänsterna för Åbo garnison.

 

 

 

´