Hoppa till innehåll
Marinen ordnar prov och urval för dem som sökt till EU:s stridsavdelning
Marinen

Marinen ordnar prov och urval för dem som sökt till EU:s stridsavdelning

Marinen sökte i november-december 2022 reservister till EU:s stridsavdelning för år 2024. Rekryteringen har framskridit, och denna vecka ordnas prov och urval vid Kustbrigaden i Obbnäs för de reservister som kallats utgående från ansökningarna. Utbildningen inleds sommaren 2023 och avdelningens beredskapstur infaller i januari-juni 2024.
25.1.2023 | 12.49
Katanpää-klassens NRF-beredskapsår förlöpte utmärkt
Kustflottan

Katanpää-klassens NRF-beredskapsår förlöpte utmärkt

Marinen uppställde minjaktfartygen av Katanpää-klass, Katanpää och Purunpää, i beredskapspoolen som kompletterar verksamheten inom Natos snabbinsatsstyrka för år 2022. Att delta i verksamheten inom ramen för Natos snabbinsatsstyrka, NATO Response Force (NRF), utvecklar Marinens fartygs och truppers prestationsförmåga och internationella kompatibilitet samt beredskapen att uppställa enheter för marina krishanteringsuppgifter.
29.12.2022 | 10.30
18.11.2022
Franska flottbesök i Helsingfors
Sjökrigsskolan
30.9.2022
Tyskt flottbesök i Helsingfors
Sjökrigsskolan
24.8.2022
Minfärjan gick på grund
Kustflottan