Marinen

Samarbetet mellan Finland och Sverige avancerar effektivt - Sjöstridsövningen Silja avslutas på fredag

Sjöstridsövningen Silja avslutas 7.6. Övningens returmarscher syns i trafiken på fredag. Övningen utvecklade på ett omfattande sätt marinens beredskap och förmåga att verkställa marina operationer, vid behov med stöd av en internationell trupp.
7.6.2019 | 8.43
Två länder - en amfibisk enhet
Nylands brigad

Två länder - en amfibisk enhet

Målet med försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige (FISE) är att förbättra ländernas försvarsförmåga, möjliggöra gemensamt operativt agerande och främja gemensamma intressen på försvarsområdet, inklusive att stärka säkerhetssituationen i Östersjöregionen. En del av FISE- samarbetet utgörs av Swedish Finnish Amphibious Task Unit, SFATU, som utvecklas under ledning av den finska och svenska marinen.
5.6.2019 | 10.11
15.4.2019
Nylands brigad firar sin årsdag 17.4
Nylands brigad