Marinen

Sjöförsvaret deltar starkt i Försvarsmaktens huvudkrigsövning

Kaakko 19 är Försvarsmaktens huvudkrigsövning för i år. I övningen deltar trupper och personal från Huvudstaben och inrättningar underställda Huvudstaben, Försvarshögskolan, alla försvarsgrenar och Gränsbevakningsväsendet. Marinens trupper deltar i övningen Kaakko 19 under tiden 25.11 - 2.12.2019. Efter att övningen avslutats fortsätter underhållet fram till den 4.12.
21.11.2019 | 15.41
Gemensamma kunskaper om metoderna inom minröjning gagnar båda parter
Kustflottan

Gemensamma kunskaper om metoderna inom minröjning gagnar båda parter

Under tiden 28 - 29.10.2019 övade Marinen tillsammans med Natos minjaktavdelning, Standing NATO Mine CounterMeasures Group 1 (SNMCMG1) på Skärgårdshavet. Övningen stärkte i synnerhet förmågan till samverkan och byggandet av nätverk samt 4. Minröjningsflottiljens förberedelser inför nästa års NRF-beredskap.
30.10.2019 | 11.31
30.8.2019
Lyckad repetitionsövning avslutad
Nylands brigad