Marinen

Minfartyget Hämeenmaa gick in på ryskt territorialhav den 1 augusti 2019

I samband med ett bevakningsuppdrag inom ramen för övervakningen av den territoriella integriteten i östra Finska viken gick minfartyget Hämeenmaa den 1 augusti en kort sträcka, som djupast cirka 600 meter, in på Rysslands territorialhav.
2.8.2019 | 18.52
Marinen

Marinen firar årsdag i Helsingfors

Marinen firar sin årsdag tisdagen den 9 juli vid Salutorget i Helsingfors. Allmänheten har under dagen möjlighet att följa med paradmönstring och att gratis bekanta sig med marinens fartyg och materiel. Soldathemmet är också på plats med cafébil och -tält.
28.6.2019 | 11.52
15.4.2019
Nylands brigad firar sin årsdag 17.4
Nylands brigad