Hoppa till innehåll

Anställning av sommarvikarier i Nylands brigad 

Nylands brigad anställer fyra semestervikarier till Rustförrådet. Sökanden bör ha grundskolan utförd senast under våren 2022 samt vara minst 15 år fyllda (fyller 16 år under pågående året). 

 

De valda utnämns till tidsbundet tjänsteförhållande för tiden:
 1.  1.6.2022-31.8.2022 (2 pers) och
 2.  6.6.2022-5.8.2022 (2 pers)
 
Arbetsuppgifterna består av bl.a. lagring, fördelning och underhåll av beklädnadsmaterial.
Lön: 1350 euro/ mån

 Ansökningsblanketten (bilaga 1) eller fritt formulerade ansökningar skickas till Personalsektorn:
Personalsekreterare Mari Grandell, Nylands brigad, PB 5, 10641 DRAGSVIK 
eller scanna in blanketterna och skicka dem per e-post till [email protected] 

Meddela i ansökan till vilken tidsperiod (1. eller 2.) du söker.

Ytterligare ska samtycke till ansökan om säkerhetsutredning (bilaga 2) returneras i samband med ansökningsblanketten. Sökanden fyller i punkterna B.1, B.2 och D samt undertecknar blanketten.


Ansökningstiden utgår 13.3.2022. Ansökningar returneras inte.

Mer information ger:
Förrådsmästare Inga Hurmerinta, tfn 0299 338310, vardagar 14.2-11.3.2022 kl. 9.00-10.00
Kaptenlöjtnant Jarno Ylitalo, tfn/puh  0299 338300, To 3.3.2022 kl.14-15.00 / To 10.3.2022 kl. 14-15.00

 

Bilaga 1

Bilaga 2
 

´