Hoppa till innehåll

Anställning av sommarvikarier i Nylands brigad 

Nylands brigad anställer fyra semestervikarier till Rustförrådet. Sökanden bör ha grundskolan utförd senast under våren 2024 samt vara minst 15 år fyllda (fyller 16 år under pågående året). 

De valda utnämns till tidsbundet tjänsteförhållande för tiden:
3.6-11.8.2024
 
Arbetsuppgifterna består av bl.a. lagring, fördelning och underhåll av beklädnadsmaterial.
Lön: 1350 euro/ mån

 Ansökningsblanketten (bilaga 1) skickas till Personalsektorn:
Personalplanerare Mari Grandell, Nylands brigad, Staben, PB 5, 10641 DRAGSVIK 
eller scanna in blanketterna och skicka dem per e-post till [email protected] 

Ytterligare ska samtycke till ansökan om säkerhetsutredning (bilaga 2) returneras i samband med ansökningsblanketten. Sökanden fyller i punkterna B.1, B.2 och D samt undertecknar blanketten.


Ansökningstiden utgår 15.3.2024. Ansökningar returneras inte.

Mer information ger:
Förrådsmästare Inga Hurmerinta, tfn 0299 338310
Kaptenlöjtnant Jarno Ylitalo, tfn  0299 338300

 

Bilaga 1

Bilaga 2
 

´