Hoppa till innehåll

Internationellt samarbete

Stabiliteten i närområdena och på Östersjön är viktig för finländarnas säkerhet. Försvarsmakten representerar Finland i globala operationer som skapar fred i vår omgivning. Vi förverkligar Finlands säkerhetspolitik i praktiken i hemlandet och utomlands.

Marinen samarbetar särskilt intensivt med Sverige. FISE-samarbetet kommer i fortsättningen att fördjupas ytterligare både bland marin- och kustförbanden genom gemensamma övningar och personalutbyte.  

Dessutom samarbetar marinen intensivt för att skapa en internationell sjölägesbild med Sverige (SUCFIS), Östersjöländerna (SUCBAS) och Europeiska unionens stater (MARSUR). Finland är föregångare när det gäller att dela myndigheternas gemensamma lägesbild och detta framgångsrika samarbete har väckt uppmärksamhet globalt. 

Våra fredsbevarare arbetar för säkerheten i världens krisområden. De finländska fredsbevararna deltar bland annat i insatser som leds av FN, EU och Nato. Marinen har det nationella ledningsansvaret för insatsen EUNAVFORMED som leds av Europeiska unionen. 

Marinen övar aktivt tillsammans med de internationella samarbetspartnerna. De årliga Baltops- och NOCO-övningarna hör till marinens viktigaste händelser samt dessutom aktiv övningsverksamhet med Natos stående fartygsavdelningar (SNMG1 – Standing NATO Maritime Group One och SNMCMG1  – Standing NATO Mine Counter Measures Group 1).

´