Hoppa till innehåll

Marinen 2032 - Enhetlig Marin Slagkraft

Marinens beredskap och prestationsförmåga att fullgöra sina uppgifter för att avvärja hot under normala förhållanden och undantagsförhållanden är för närvarande goda. Vår verksamhetsmiljö är stadd i förändring och utvecklas, våra verksamhetssätt och de anordningar och system som vi använder utvecklas, vilket innebär att det är nödvändigt och säkert att Marinen förändras.

År 2032 är Marinen en enhetlig, allmänt accepterad och handlingskraftig marin organisation, som svarar på synliga uppgifter och på verksamhetsmiljön under havsytan, på havsytan och i luftrummet samt inom cyber- och informationsdimensionen med sina militära prestationsförmågor.

Marinens förmåga att fullgöra sina uppgifter baserar sig på en hög insatsberedskap hos handlingskraftiga trupper med stor eldkraft och stridståliga system, stöd av de övriga försvarsgrenarna och olika partner samt ett smidigt och koordinerat verkställande av uppgifterna i alla beredskapslägen och dimensioner.

Marinens ledningskretslopp upprätthålls så att vi klarar av att reagera snabbare än motståndaren genom utnyttjande av informationsövertag, automation, nätverksbaserade system och standardiserade, inövade verksamhetssätt.

Hur fungerar Marinen? 

Genom sin verksamhet och sina trupper under normala förhållanden övervakar och tryggar Marinen den territoriella integriteten och upprätthåller nödvändig beredskap mot militära hot, bygger upp och tryggar de prestationsförmågor som krävs under undantagsförhållanden samt fullgör andra uppgifter än uppgifterna inom det militära försvaret.

Under undantagsförhållanden har Marinen kontroll över sitt stridsrum genom att bestrida motståndarens handlingsfrihet genom sitt informationsövertag, sin närvaro och verkansförmåga.

För att kontrollera sitt stridsrum övervakar Marinen sitt verksamhetsområde, bestrider motståndarens handlingsfrihet, skyddar sin egen verksamhet samt angriper motståndarens objekt vid rätt tidpunkt, nöter ned, avvärjer och slår dess stridskraft. 

Marinens påverkan bygger på koordinerad användning av flera olika vapensystem. De operativa trupperna används i hela verksamhetsområdet i avsikt att i enlighet med hotet nöta motståndaren, avvärja angrepp från havet och slå motståndarens stridskraft. Genom att använda
lokala trupper kompletteras lägesbilden gällande tyngdpunktsområdena och målanvisningsförmågan, skyddas objekten, funktionerna och de trupper som stödjer sig på tyngdpunktsområdet och befinner sig i området samt nöts motståndarens kraft. Sjöförsvarets uppgifter genomförs i form av marina operationer. I fråga om dem betonas rörlighet, snabbhet, smidighet, en decentraliserad användning av trupper, en gemensam lägesbild samt en koncentrerad, noggrann vapenverkan med lång räckvidd. 

Marina operationer genomförs med stöd av Försvarsmaktens gemensamma prestationsförmågor, försvarsgrenarna och samarbetspartner.

Marinen använder egna och olika försvarsgrenars vapen- och målanvisningssystem för att möjliggöra en överraskande och tillräcklig slagkraft. Marinens trupper utnyttjar förhållandena inom sitt operationsområde så att de gynnar den egna verksamheten och bearbetar området ytterligare till sin egen fördel. De skyddar sin egen säkerhet och säkerheten för andra trupper som verkar i området och upprätthåller sin funktionsförmåga. Marinens trupper fullgör sina uppgifter självständigt även om ledningsförbindelserna skulle brytas. Genom internationell samverkan stöder man de egna nationella prestationsförmågorna och kompletterar lägesbilden.

´