Kontaktuppgifter

Kustflottan

Pansio garnison
PB 5
20241 ÅBO

Obbnäs garnison
PB 5
02471 OBBNÄS


Telefon 0299 800 (Försvarsmaktens växel)

Officiella kontakter [email protected]
Övriga kundservice [email protected]

Ankomt till granisonsområdet
Gatuadress:

Laivastontie 2, 20240 Åbo,
Obbnäsvägen, 02470 Obbnäs

Ledningen för Kustflottan

Kommendör, kommodor Jukka Anteroinen
Stabchef, kommendör Ilja Hakanpää

Ledningens assistant, Hanne Paalanen-Ericsson, p. 0299 311 310

 

Kommunikation
informatör Nina Soini, p. 0299 311 303