Kontaktuppgifter

Kustflottan

Pansio garnison
PB 5
20241 ÅBO

Obbnäs garnison
PB 5
02471 OBBNÄS


Telefon 0299 800 (Försvarsmaktens växel)

Officiella kontakter kirjaamo.rlaiv@mil.fi
Övriga kundservice rannikkolaivasto@mil.fi

Ankomt till granisonsområdet
Gatuadress:

Laivastontie 2, 20240 Åbo,
Obbnäsvägen, 02470 Obbnäs

Ledningen för Kustflottan

Kommendör, kommodor Erkki Mikkola
Stabchef, kommendör Ilja Hakanpää

Ledningens assistant, Mari Niemi, p. 0299 311 310

 

Kommunikation
informatör Nina Soini, p. 0299 311 303