Hoppa till innehåll

UUDPR-Jehu-Karlsson-20082015

Trupproduktion sysselsätter många

Nylands brigad utbildar årligen ca 1500 beväringar, av vilka ca en procent är kvinnor. Brigaden sysselsätter knappt 200 personer, av vilka ett trettiotal är civila. Därtill arbetar ett sextiotal personer inom garnisonsområdet i olika stöduppgifter som brigaden behöver, såsom bespisning, hälso- och sjukvård samt skötsel och underhåll av fastigheter och områden.

Brigadens garnisonsområde ligger i Dragsvik, 90 km väster om Helsingfors. Garnisonen ligger ett stenkast från Ekenäs centrum, som är Raseborgs stads centralort.

Nylands brigad leds av brigadkommendör, kommodor Jyri Kopare. Organisationen består av en stab, två bataljoner, Vasa kustjägarbataljon och Ekenäs kustbataljon, samt en underhållscentral.

 

Ladda ner och bekanta dig med Nylands brigads faktapaket

´