Marinen

Marinen har tre lagstadgade uppgifter inom ramen för det militära försvaret av Finland: att övervaka havsområdena och avvärja territoriella kränkningar, att trygga sjöförbindelserna och avvärja anfall från havet.

Pressmeddelande
Kustbrigaden
15.9.2023

Kustbrigaden ordnar en stor repetitionsövning i Upinniemi

Pressmeddelande
Nylands brigad
8.9.2023

Allvarligt sjukdomsfall i Nylands brigad

Pressmeddelande
Kustflottan
26.8.2023

Italienska fregatten besöker Helsingfors

Evenemang

 

Inga kommande evenemang