Marinen

Marinen har tre lagstadgade uppgifter inom ramen för det militära försvaret av Finland: att övervaka havsområdena och avvärja territoriella kränkningar, att trygga sjöförbindelserna och avvärja anfall från havet.

Pressmeddelande
Nylands brigad
11.1.2022

Coronaläget innebär förändrade arrangemang i Nylands brigad

Pressmeddelande
Kustflottan
28.12.2021

Ett minjaktfartyg i NRF-beredskap under 2022

Pressmeddelande
Marinen
13.12.2021

Svenskt fartyg deltar i övning i Pansio

Pressmeddelande
Nylands brigad
3.12.2021

Brand uppstod på lastbilsflak i Harparskog

Evenemang

 

Inga kommande evenemang