Hoppa till innehåll

Om du behöver uppgifter om din sjötjänstgöring

Beväringar och personal som har tjänstgjort på Marinens fartyg kan få ett intyg över sin sjötjänstgöring.

Intyget kan vara till nytta till exempel vid studier inom sjöfart eller då man ansöker om behörighetsbrev för sjöfart i det civila. Det är också möjligt att vid behov i efterhand få ett intyg över behörighetsbrev för sjöfart som man har fått inom Marinen, ifall detta skulle ha försvunnit.

För att få ovannämnda intyg ska den sökande skicka in följande uppgifter per e-post på adressen [email protected]:

- Sökandens fullständiga namn
- Personbeteckning
- Vilken information som efterfrågas, t.ex. intyg över sjötjänstgöring i däckstjänst eller intyg över utfärdat behörighetsbrev för militärbåtsförare.
- Ungefärlig tidpunkt som begäran gäller, t.ex. vilket år man gjort militärtjänst.
- Truppförband
- Fartyg 
- E-postadress eller adress som uppgifterna ska skickas till.
 

´