Som beväring hos oss

Info för kontingent 1/20 (klicka på länkarna så öppnar sig dokumenten):

Beväringsinfo 

Vaccineringsinfo

Instruktioner om hur frågeformuläret fylls i

Ifall du t.ex. bor utomlands och inte har finländska nätbankskoder att logga in med, eller av andra orsaker inte kan logga in, kan du fylla i frågeformulärsblanketten och returnera den till [email protected]
Frågeformuläret (på svenska)
Frågeformuläret (på finska)
Frågeformuläret (på engelska)

 

Frågor kan du ställa via din kontingents egna Facebook-sida (länk till Facebook-gruppen hittar du i beväringsinfon ovan).

Anhörigas dag

Under anhörigas dag får anhöriga till rekryterna besöka Dragsvik och bekanta sig med livet i militären. Programmet är enhetsspecifikt och rekryterna får mera info från enheten.
Anhörigas dag för kontingent 1/20 arrangeras söndag 12.1.2020 kl. 10-16 i Dragsvik.

Krigsmannaedgång- och försäkran

Krigsmannaedgång- och försäkran med parad arrangeras för kontingent 1/20 lördagen den 15.2.2020 i Dragsvik

 

Allmän info om utbildningen

Nylands brigad har planerats, utrustats och utbildats för stridsuppgifter i krävande specialförhållanden på kusten och i skärgården.
Nylands brigad producerar bland andra kustjägar-, kustgranatkastar-, kustpionjär-, stabs- och signaltrupper och utbildar militärpoliser, kustrobotmän samt fordons- och båtförare.

Närmare 40 % av beväringarna får under sin tjänstgöring en grundlig chefsutbildning som är till nytta även i det civila.

De som sökt sig till och valts till den internationella ATU (Amphibious Task Unit) -utbildningen har färdigheter att delta i krishanteringsuppdrag och fredsbevarande uppgifter. 

Nogrannare information om utbildningen kan du läsa i beväringsinfon

UUDPR-taisteluesitys-Karlsson-18082015