Som beväring hos oss

Nylands brigad har planerats, utrustats och utbildats för stridsuppgifter i krävande specialförhållanden på kusten och i skärgården.
Nylands brigad producerar bland andra kustjägar-, kustgranatkastar-, kustpionjär-, stabs- och signaltrupper och utbildar militärpoliser, kustrobotmän samt fordons- och båtförare.

Närmare 40 % av beväringarna får under sin tjänstgöring en grundlig chefsutbildning som är till nytta även i det civila.

De som sökt sig till och valts till den internationella ATU (Amphibious Task Unit) -utbildningen har färdigheter att delta i krishanteringsuppdrag och fredsbevarande uppgifter. 

 

Info för kontingent 1/20

Här finns viktig information om tjänstgöringen  
(klicka på länkarna så öppnar sig dokumenten):

Beväringsinfo 

Instruktioner om hur frågeformuläret fylls i

Vaccineringsinfo

 

Frågor kan du ställa via din kontingents egna Facebook-sida.

 

UUDPR-taisteluesitys-Karlsson-18082015