Hoppa till innehåll

Som beväring hos Nylands brigad

Allmän info om utbildningen i Nylands brigad

Nylands brigad har planerats, utrustats och utbildats för stridsuppgifter i krävande specialförhållanden på kusten och i skärgården. Nylands brigad producerar bland andra kustjägar-, kustgranatkastar-, kustpionjär-, stabs- och signaltrupper och utbildar militärpoliser, kustrobotmän samt fordons- och båtförare.

Närmare 40 % av beväringarna får under sin tjänstgöring en grundlig chefsutbildning som är till nytta även i det civila.

De som sökt sig till och valts till den internationella ATU (Amphibious Task Unit) -utbildningen har färdigheter att delta i krishanteringsuppdrag och fredsbevarande uppgifter. 

Nogrannare information om utbildningen kan du läsa i beväringsinfon

UUDPR-taisteluesitys-Karlsson-18082015

 

´