Hoppa till innehåll

Hamina-luokka Kuva: Puolutusvoimat/Niko Muukka

Finska Marinen

Marinen har tre lagstadgade uppgifter inom ramen för det militära försvaret av Finland: att övervaka havsområdena och avvärja territoriella kränkningar, att trygga sjöförbindelserna och avvärja anfall från havet. Marinen övervakar Finlands havsområden dygnet runt, alla dagar om året.

Marinen arbetar för att upprätthålla sina prestationsförmågor och sin beredskap för att kunna uppfylla sina lagstadgade uppgifter, stöda andra myndigheter, delta i lämnande av internationellt bistånd och i annan internationell verksamhet och delta i internationell krishantering. Marinen upprätthåller i realtid en operativ lägesbild och deltar i det multinationella övervakningsarbetet på Östersjön inom ramen för flera olika projekt. Jour-, bevaknings- och övervakningsförmågan upprätthålls dygnet runt och året om.

Marinens viktigaste uppgifter är:

  • att leda operationer
  • ytavvärjning
  • underrättelseverksamhet, övervakning och målgivning inom sjöförsvaret
  • att lägga ut sjöminor
  • minsökning och -avvärjning
  • att stöda kusttruppernas eld och rörelse
  • ubåtsbekämpning

Truppernas kunnande upprätthålls inom ramen för den dagliga verksamheten, nationella och internationella övningar samt repetitionsövningar. Marinen utbildar inom ramen för beväringsutbildningen årligen ca 3400 nya reservister.

Konteramiral Tuomas Tiilikainen är Kommendör för marinen.

Lagen om försvarsmakten 11.5.2007/551.

´