Hoppa till innehåll

Som beväring hos oss


Kustflottan utbildar alla fartygsplacerade trupperna i Pansio och Obbnäs.

 

Det inledande skedet av beväringstjänsten, d.v.s. grundutbildningsperioden, äger rum i Obbnäs. Grundutbildningsperioden utgör sex veckor. I slutskedet av grundutbildningsperioden görs urval för den fortsatta utbildningen i Pansio eller i Obbnäs.

Tjänstgöringstiden är 347, 255 eller 165 dygn beroende på uppgiften och den utbildning som ges för den.

´