Hyppää sisältöön

Uudenmaan prikaati

Jokaisessa joukko-osastossa on Varusmiestoimikunta (Bevkom), joka on suoraan joukko-osaston komentajan alainen elin.  

Uudenmaan prikaatin varusmiestoimikunnan tehtävänä on tukea varusmiehiä siviilielämän asioihin liittyvissä kysymyksissä sekä järjestää erilaisia palveluja, kuten linja-autokuljetuksia ja vapaa-ajan kerhoja. Toiminnan tarkoituksena on myötävaikuttaa varusmiesten viihtyvyyteen varusmiesaikana ja parantaa yleistä palvelusympäristöä.
Varusmiestoimikunnassa palvelevat: 
Puheenjohtaja, alikersantti Saku Leskinen, ASOM (työ- ja opintoasiamies) jääkäri Odessa Holmberg, FOM (vapaa-ajan toiminnoista vastaava asiamies) jääkäri Aaron Meling sekä SOME-agentti, jääkäri Christian Ström. Lisäksi Varusmiestoimikunnan tiloissa toimii varuskuntalehti Fanbärarenin toimitus, jossa palvelevat toimittaja, jääkäri Alex Nyman sekä graafikko, jääkäri Erik Kinnunen.

Varusmiestoimikunnan toiminta ja tehtävät 

Toimikunta selvittää ja seuraa varusmiehen asemaan, palvelusolosuhteisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin ja oikeudellisiin asioihin liittyviä tarpeita. Näissä asioissa olemme yhteydessä suoraan joukko-osaston komentajaan ja teemme myös parannusehdotuksia. Edunvalvontatoimintojen ohella varusmiestoimikunta ylläpitää ja kehittää varusmiesten viihtyvyyttä, vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia opiskella.
Toimintaan kuuluvat mm:
•    Varusmiesten taloudelliset ja sosiaaliset edut.
•    Varusmiesten oikeussuoja.
•    Varusmiesten työsuojeluasiat.
•    Varusmiesten työ- ja opiskelupaikat. Varusmiestoimikunnan tehtävänä on tarjota ammatinvalinnanohjausta, tietoa opiskelupaikoista sekä antaa käytännön apua hakemuksiin liittyen.
•    Yhteistyö sotilaskotiyhdistyksen, sosiaalitoimikunnan ja varuskunnan urheilijoiden sekä kiltojen kanssa.
•    Varusmiesten kulttuuritoiminta, viihdetapatumat ja liikunta. 
•    Lomakuljetukset. 

Varusmiestoimikunta on jokaista varusmiestä varten 

Varusmiestoimikunta järjestää kokouksia noin kerran kuussa. Kokoukseen osallistuu prikaatin komentaja, yksiköiden edustajat, naispuolisten varusmiesten edustaja, Kuljetuskeskuksen edustaja, Varusmiestoimikunnan ohjaajat, sosiaalikuraattori sekä Varusmiestoimikunnat toimitsijat. Tämä kokous on yksittäisen varusmiehen paras tapa vaikuttaa. Asiansa voi kertoa yksikön edustajalle, joka puolestaan ottaa asian esille kokouksessa. Yksikön edustajat ovat Varusmiestoimikunnan silmät ja korvat sekä tärkeä linkki varusmiehiin. Yksikön edustajalle voi ilmoittaa kokemistaan epäkohdista, ja lisäksi voi tehdä ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi. Kysymyksiä ja ehdotuksia saa esittää myös suoraan Varusmiestoimikunnalle, nykäise meitä hihasta, kun liikumme prikaatissa tai tule käymään vapaa-ajan talossa!   

Hae varusmiestoimikuntaan! 

Toimitsijaksi voi hakea alokasjakson aikana ja puheenjohtajaksi johtajakoulutuksen ensimmäisen vaiheen jälkeen. 

 

´