Hyppää sisältöön

Leirit ja harjoitukset kuuluvat reserviupseerikurssin ohjelmaan. Kuva: Jiro Kaipio.

Varusmiehenä Merisotakoulussa

Merisotakoulussa on varusmiehiä kaksi kertaa vuodessa järjestettävällä reserviupseerikurssilla. Koululla palvelee varusmiehiä myös laivakokkeina ja sotilaspoliiseina. Lisäksi erityistehtävähaun kautta haetaan kaksi kertaa vuodessa viestintävarusmiehiä, tutkimusavustajia ja virtuaalikoulutustukihenkilöitä.

Reserviupseeri- eli RU-kurssista kerrotaan tarkemmin reserviupseerikoulutuksen sivulla.

Laivakokit palvelevat Merisotakoulun koulutusaluksilla, joilla koulutetaan merikadetteja ja reserviupseerioppilaita saaristo- ja rannikkomerenkulussa ja merimiestaidossa. Laivakokit valitaan Rannikkoprikaatin alokkaiden joukosta, ja he käyvät laivakokkikurssin.

Viestintävarusmies avustaa Merisotakoulun tiedottajaa valokuvaajana ja graafisten töiden tekijänä sekä toimii myös Reserviupseeriosaston kirjurina. Viestintävarusmies valitaan erityistehtäviin hakeutuvien varusmiesten joukosta.

Tutkimusavustaja on osana Merisotakoulun Meritaistelukeskuksen tutkimusryhmää. Tehtäviin kuuluu mm. merellisen toimintaympäristön mallintaminen - tutkimusprojektissa tuotat simuloinnin ja mallinnuksen työkaluja ja tietokantaa merelliseen toimintaympäristöön. Tutkimusavustajat valitaan erityistehtävähaun kautta.

Virtuaalikoulutustukihenkilö toimii Merisotakoulun simulaattorien ja sotapelien tukihenkilönä. Lisäksi tehtäviin kuluu 3D-mallinnusta Blender-ohjelmalla. Tehtävässä tuetaan henkilökuntaa ja koulutettavia varusmiehiä VBS:n ja Steel Beasts:n eli virtuaalikoulutusympäristöjen (VKY) käytössä. Merisotakoululla on lisäksi erilaisia merenkulun simulaattoreita.

Varusmiehet harjoittelevat maihinnousua.

 

 
´