Hyppää sisältöön

Merivoimien reserviupseerikoulutus

Merivoimien varusmiehistä noin kolme prosenttia pääsee reserviupseerikurssille. Pääosa heistä tulee Merisotakouluun Suomenlinnaan.

Osa Merivoimien reserviupseerioppilaista menee kurssille Maasotakouluun.

Tärkeimmät valintakriteerit

RU-kurssille valittaessa huomioidaan

  • menestyminen aliupseerikurssin käytännön opetuksessa, oppilasharjoituksissa ja kirjallisissa kokeissa,
  • soveltuvuustestien osoittama kyvykkyys toimia johtajana,
  • kouluttajien ja varusmieskouluttajien soveltuvuusarvio,
  • riittävä fyysinen suorituskyky ja
  • oma halukkuus.

Merisotakoulun reserviupseerikurssi

Kurssi on neljäntoista viikon mittainen, tiivis ja vaativa koulutusjakso. Kurssilla on kaksi eri linjaa: laivasto- ja rannikkojoukkolinja.

Laivastolinjalla saa johtaja- ja kouluttajakoulutuksen ja taktiikan opintojen lisäksi pienen aluksen ohjailuun vaadittavat perustiedot ja -taidot merenkulussa ja merimiestaidossa.

Rannikkojoukkolinjalla oppii johtamaan ja kouluttamaan joukkojaan rannikon erityisolosuhteissa. Linja on jaettu merivalvonnan ja meritiedustelun opintosuuntiin: Meritiedustelijana harjaantuu tiedusteluryhmän johtamisessa ja tiedustelun perustaistelumenetelmissä. Merivalvontaopintosuunnan upseerioppilaana puolestaan harjaantuu merivalvontaryhmän johtamisessa sekä meritulenjohtajana.

 
´