Hyppää sisältöön

Aliupseerit ovat polttotaisteluharjoituksessa Gyltön harjoitusalueella. Kuva Puolustusvoimat.

Aliupseerikoulutus Merisotakoulussa

Aliupseerit opiskelevat meillä perus-, yleis- ja mestaritason kursseilla.

Aliupseerit ovat käytännön osaajia, jotka työskentelevät erikoisosaamista vaativissa sotilaallisissa tehtävissä ja varusmiesten kouluttajina. Lisätietoa aliupseerien työstä löytyy tämän linkin takaa.

Aliupseerit saavat uransa aikana säännöllisesti täydennyskoulutusta. Merisotakoulussa saa opetusta seuraavilla tasoilla ja aloilla:

Perustaso

Perustason opinnot aloitetaan mahdollisimman pian virkaan nimittämisen jälkeen ja ne koostuvat kaikille puolustusvoimien aliupseereille yhteisistä opinnoista Maasotakoululla, puolustushaaraopinnoista Merisotakoululla ja aselajiopinnoista.

Perustason opinnot suorittanut aliupseeri voi toimia esimerkiksi kouluttaja-aliupseerina, operaattorialiupseerina tai veneenkuljettajana.

Yleistaso

Yleistason opinnot suoritetaan noin 10 vuoden palveluksen jälkeen ja ne koostuvat Merisotakoulun järjestämistä puolustushaaraopinnoista ja aselajiopinnoista.

Näiden opintojen jälkeen aliupseeri voi toimia esimerkiksi joukkueenjohtajana, yksikön vääpelinä tai vartiopäällikkönä.

Mestaritaso

Mestaritason opinnot suoritetaan noin 20 vuoden palveluksen jälkeen ja ne koostuvat kaikille yhteisistä opinnoista,

puolustushaaraopinnoista ja aselajiopinnoista.

Kaikille yhteiset opinnot toteutetaan vuorovuosina Maa-, Meri- tai Ilmasotakoulussa. Mestaritason opinnot suorittanut aliupseeri voi toimia esimerkiksi järjestelmämestarina, valvontamestarina tai vartioston johtajana.

Aselajiopinnot

Järjestämme merivoimien kaikkien toimialojen aselajiopintoja:

  • merenkulkuala
  • merivoimien koneala
  • merivalvonta-ala
  • johtamisjärjestelmäala
  • merivoimien aseala
  • rannikkojoukkoala
  • merivoimien lennokkiala
  • aluksen talousesimies
  • aluksen pursimies
 
´