Hoppa till innehåll

Underofficerare i en övning på Gyltö. Bild Försvarsmakten.

Underofficersutbildningen vid Sjökrigsskolan

Hos oss studerar underofficerarna på grundnivå, allmän nivå och mästarnivå.

Underofficerarna behärskar det praktiska. De arbetar med krävande militära uppgifter som fordrar specialkompetens samt som utbildare för beväringar. Underofficerarna erhåller under sin karriär regelbundet kompletterande utbildning.

Grundnivå

Underofficerarna inleder så snart som möjligt efter att de har utnämnts till en tjänst sina studier på grundnivå. Studierna består av för alla försvarsmaktens underofficerare gemensamma studier vid Markstridsskolan, försvarsgrensstudier vid Sjökrigsskolan och vapenslagsstudier.

En underofficer som har slutfört sina studier på grundnivå kan t.ex. fungera som utbildarunderofficer, operatörunderofficer eller båtförare.

Allmän nivå

Studierna på allmän nivå genomförs ca 10 år efter tjänstgöringen och de består av försvarsgrensstudier och vapenslagsstudier som arrangeras av Sjökrigsskolan.

Efter dessa studier kan underofficeraren fungera t.ex. som plutonchef, enhetsfältväbel eller vaktchef.

Mästarnivå

Studierna på mästarnivå utförs ca 20 år efter tjänstgöringen och de består av för alla gemensamma studier, försvarsgrensstudier och vapenslagsstudier.

Studierna som är gemensamma för alla genomförs årligen turvis antingen vid Markstridsskolan, Sjökrigsskolan eller Luftkrigsskolan. En underofficer som har slutfört sina studier på mästarnivå kan t.ex. fungera som systemmästare, övervakningsmästare eller som chef för garnisonsvakten.

Vapenslagsstudier

Vi arrangerar vapenslagsstudier inom samtliga ansvarsområden inom marinen:

  • sjöfart
  • marinens maskinlära
  • sjöövervakning
  • ledningssystem
  • marinens vapen
  • kustförband
  • marinens obemannade flygfarkoster
  • ekonomiföreståndare på fartyg
  • båtsman på fartyg
´