Hoppa till innehåll

Marinens reservofficersutbildning

Av marinens beväringar antas ca tre procent till reservofficerskursen. Största delen av dem kommer till Sjökrigsskolan på Sveaborg.

En del av marinens reservofficerselever utbildas vid Marksstridskolan.

För att bli antagen till reservofficerskursen måste man tjänstgöra så väl under grundutbildningsperioden att man blir vald till underofficerskursen. Bland dem som har valts till underofficerskursen väljs fortsättningsvis de som har klarat sig bäst och som har fått goda resultat i testen till reservofficersutbildningen.

De viktigaste urvalskriterierna

Vid antagningen till reservofficerskursen beaktas

  • framgång under underofficerskursens praktiska lektioner, elevövningar och skriftliga test,
  • den förmåga som lämplighetstesten visar i fråga om att verka som ledare,
  • utbildarnas och beväringsutbildarnas bedömning av lämpligheten,
  • en tillräcklig fysisk prestationsförmåga och
  • egen villighet.

Sjökrigsskolans reservofficerskurs

Kursen är en fjorton veckor lång, intensiv och krävande utbildningsperiod. Kursen har två olika linjer: sjöfartslinjen och kustförbandslinjen.

På sjöfartslinjen får man förutom ledarskaps- och utbildarutbildning och studier i taktik grundläggande kunskaper i att styra ett litet fartyg och färdigheter i sjöfart och sjömanskap.

På kustförbandslinjen lär du dig att leda och utbilda dina trupper i de specialförhållanden som råder på kusten. Linjen är uppdelad i studieinriktningarna sjöövervakning och sjöspaning: Som sjöspanare övar du dig i att leda en spaningsgrupp och i de grundläggande stridsmetoderna inom spaning. Som officerselev inom inriktningen sjöövervakning får du övning i att leda en sjöövervakningsgrupp samt i genomförande av eldledning till sjöss.

´