Hoppa till innehåll

En av Sjökrigsskolans studieinriktningar är kustförbandsinriktningen. Bild Försvarsmakten, Simon Källman.

Sjökadettutbildningen

De som vill bli officerare vid marinen, dvs. sjökadetterna, studerar vid Sjökrigsskolan i Sveaborg.

Alla kadetter studerar gemensamma ämnen vid Försvarshögskolan i Sandhamn. Förutom i gemensamma ämnen bedriver kadetterna studier i den försvarsgren och det vapenslag de valt, antingen vid Markstridsskolan, Sjökrigsskolan eller Luftkrigsskolan.

Om man väljer marinen som sin försvarsgren, studerar man som sjökadett vid Sjökrigsskolan på Sveaborg. Vid Sjökrigsskolan ska man välja en av följande studieinriktningar:

  • sjöfartsinriktningen,
  • kustförbandsinriktningen,
  • studieinriktningen för ledningssystem eller
  • studieinriktningen för sjöbevakningsområdet.

Förutom de studieförmåner som tillkommer alla erbjuder Sjökrigsskolan sina kadetter nyligen grundrenoverade inkvarterings- och mässutrymmen i den traditionsrika kasernen, god mat, en stor bastu och och en historisk miljö.

Sjökrigsskolan är belägen på en ö, men det är ändå nära till huvudstadens centrum: resan med färjan från Sveaborg till Salutorget tar bara ca en kvart.

Läs mer om studierna, inträdeskraven och ansökningstidtabellerna här: Upseeriksi.fi

Sjökadetter tar del i Nordic Cadet Meeting varje år.  Bild Försvarsmakten, Auli Aho.

 

´