Hoppa till innehåll

Sjökrigsskolans övningsseglats startar den 3 maj

Sjökrigsskolan
Utgivningsdatum 27.4.2016 13.24
Pressmeddelande
Minfartyget Uusimaa ger sig av på Sjökrigsskolans långa övningsseglats.

Sjökrigsskolans långa övningsseglats tar i år kurs på Östersjön, Nordsjön och Atlanten.

Vänner och släktingar till de kadetter, beväringar och anställda som ger sig av på övningsseglats, samt andra intresserade, kan följa med förberedelserna inför avfärden vid stranden av Aura å tisdagen den 3 maj. Avfärden sker i närheten av Forum Marinum, alldeles bredvid museifartyget Bore kl. 14. Forum Marinum finns på Slottsgatan 72, Åbo.

Från och med klockan 13 finns Flottans musikkår och soldathemsföreningen Rannikkosotilaskotiyhdistys bil Unelma som säljer munkar och drycker på plats.