Hoppa till innehåll

Beslut om tillfällig användning av fastigheter

Sjökrigsskolan
Utgivningsdatum 12.4.2016 9.55
Pressmeddelande
Sjökrigsskolans emblem

Sjökrigsskolan har fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för övningsverksamhet.

Sjökrigsskolan har 30.3.2016 med stöd av 14 § (22.12.2009/1617) i lagen om försvarsmakten (551/2007) fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militära övningsverksamhet 18 - 27.5.2016. Beslutet berör vissa fastigheter i Kimitoön, Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt, Esbo, Helsingfors, Sibbo, Borgå och Vederlax som behövs för militär övningsverksamhet.

Försvarsmakten har rätt att tillfälligt använda andra fastigheter än fastigheter som stadigvarande används av försvarsmakten om det är nödvändigt med tanke på militär övningsverksamhet. Försvarsmakten får dock inte orsaka egendom onödig olägenhet eller skada. Den tillfälliga användningen av fastigheter och vägar omfattar närmast förflyttningar och transporter via privata vägar och områden, grupperingar, tältinkvartering samt att fartyg förtöjs vid stränder och i hamnar. Förvarsmakten har dock inte rätt att använda bostadshus, därtill hörande gårdsplaner och trädgårdar, odlingsmark före skörden, till enskilda fastigheter hörande bryggor eller försöksfält inom jord- och skogsbruket. Beslutet anses ha delgivits den sjunde (7) dagen efter det att denna kungörelse publicerats. Beslutet publiceras i Officiella tidningen 8.4.2016.

Beslutet finns framlagt till påseende fram till 31.5.2016 på följande orter: Sjökrigsskolan, Staben, 00190 Helsingfors, porten till Nylands brigad, 10640 Dragsvik, porten till militärområdet i Sandhamn, 00860 Helsingfors och porten till garnisonen i Obbnäs 02470 Kyrkslätt.

Närmare information om beslutet ges av rättsofficeren vid Sjökrigsskolan, premiärlöjtnant Kim Hanén t. 0299 340 111 eller [email protected].

´