Hoppa till innehåll

Ansökningstid har börjat.
Intresserad av officer karriär i marinen?

Sjökrigsskolan
Utgivningsdatum 17.3.2017 13.51 | Publicerad på svenska 20.3.2017 kl. 9.34
Pressmeddelande
Sjökadetterna studerar vid Sjökrigsskolan i Sveaborg.

Marinen erbjuder de kandidater som utexaminerats från marinens utbildningsprogram en intressant och utmanande arbetsmiljö och uppgifter såväl till havs som på kusten.

Marinen erbjuder de kandidater som utexaminerats från marinens utbildningsprogram en intressant och utmanande arbetsmiljö och uppgifter såväl till havs som på kusten.

Sjöstridslinjen studerar under sina försvarsgrens- och vapenslagsstudier vid Sjökrigsskolan på Sveaborg i Helsingfors. Vid Sjökrigsskolan kan man i år välja mellan sjöfartsinriktningen och studieinriktningen för ledningssystem. Mera information om studieinriktningar får man här.

Läs mer om studierna, inträdeskraven och ansökningstidtabellerna: upseeriksi.fi (finskspråkiga sidor).

Työ ja koulutus
´