Hoppa till innehåll

Littoral OpTech Baltic Sea-workshop länder till Sjökrigsskolan

MarinenSjökrigsskolan
Utgivningsdatum 30.8.2022 10.44 | Publicerad på svenska 30.8.2022 kl. 13.58
Pressmeddelande

Sjökrigsskolan ordnas tillsammans med Saab en två dagar lång internationell Littoral OpTech Baltic Sea-workshop, som samlar sakkunniga från olika länder till Sjökrigsskolan 30-31.8.2022.

Syftet är att främja det ömsesidiga informationsutbytet mellan sakkunniga inom detta område och forskningen gällande framtida prestationsförmågor. Målet för sammankomsten är att diskutera tekniska och funktionella lösningar när det gäller försvaret av Östersjön och dess kuster. 
På området kring Sjökrigsskolans och Sveaborgs huvudkaj ordnas en materielutställning i anslutning till workshopen. Allmänheten har inte tillträde till fartygen eller Sjökrigsskolans område.
 

´