Hoppa till innehåll

På Sjökrigsskolans övningsseglats lär man sig nytt 24/7

Sjökrigsskolan
Utgivningsdatum 12.6.2017 10.25
Nyhet

Övningsseglatsen är en krävande och intensiv helhet som planeras i samarbete mellan Sjökrigsskolan och det minfartyg som fungerar som övningsfartyg.

I den sex veckor långa övningsseglatsen deltar första och tredje årets sjökadetter, beväringar samt militär personal från marinen. Utbildningen pågår dygnet runt, sju dagar i veckan. Fartyget sover aldrig.

Inom hela försvarsmakten är det svårt att hitta exempel på någon annan trupp som utbildas kontinuerlig under så här lång tid.

– För kadetterna, som under sin studietid alltid deltar i två långa övningsseglatser, utgör resorna en betydande del av deras utbildning, berättar chefen för Sjökrigsskolans utbildningscenter, kommendör Kari Salin.

Under sin första övningsseglats lär sig kadetterna grunderna i sjöfart och fartygstjänstgöring. Under det sista studieårets övningsseglats fördjupar de sina kunskaper i allt mer krävande sjöfartsuppgifter, avlägger rättigheter som de kommer att behöva senare under sin karriär samt deltar i planeringen och genomförandet av en internationell övning.

– Övningsseglatsen erbjuder de kommande sjöofficerarna en god grund för att utföra sina kommande uppgifter vid marinens olika fartygsenheter, fortsätter Salin.

Från landkrabbor till sjömän

Även för de tjugo av marinens beväringar som får delta är övningsseglatsen en oförglömlig upplevelse. Under seglatsen fungerar beväringarna till exempel som matroser och kockar. Förutom att man ska kunna laga mat krävs även en rejäl dos kreativitet av dem som jobbar i fartygets kök: hur ska man kunna laga, servera och äta maten ute på Atlantens vågor som ibland sätter fartyget i rejäl gungning?

– Det är först under övningsseglatsveckorna som individerna svetsas samman till en fungerande, krigsduglig trupp, betonar kommendör Salin.

– Ute till havs, när det är flera dagars resa till närmsta hamn, lär man sig inte bara att tro på sina egna förmågor, utan även att lita på sitt stridspar, fartygets besättning och fartyget självt in i minsta detalj. Fartyget är bara så starkt som dess svagaste länk.