Hoppa till innehåll

På de Nordiska sjökadettdagarna bekantar man sig med blivande kolleger

Sjökrigsskolan
Utgivningsdatum 22.8.2017 11.13 | Publicerad på svenska 31.8.2017 kl. 10.59
Pressmeddelande

De Nordiska sjökadettdagarna (Nordic Cadet Meeting, NOCA) hölls i år i Danmark. Från Finland deltog alla Sjökrigsskolans kadetter från första och andra årskursen i de Nordiska sjökadettdagarna.

Vi kadetter åkte från Finland till Danmark med minfartyget Uusimaa och med ombord fanns också personal från fartyget, från Kustbrigaden och Sjökrigsskolan. Chefen för Sjökrigsskolan fungerade som vår reseledare.

Medan minfartyget Uusimaa var på väg till Danmark ordnades mångsidig utbildning ombord. Fartygsklassen var redan bekant för första årskursens kadetter efter vårens övningsseglats och nu fick de bekanta sig med fartygets system och öva sig på att vara med i manövreringsgruppen. De kursdeltagare som går kustförbandsinriktningen fick också för första gången prova på hur det är att leva och agera ombord på fartyget. Det bästa med det hela var utan tvekan att kursen, i hela sin styrka, fick möjlighet att dela med sig till varandra av vad de har lärt sig under året.

Miinalaiva Uusimaa

Den äldsta årskursen å sin sida fick öva sig på att tillämpa högsjö- och kustnavigation inom ledningssystem, sjöfartsförberedelser och manövrering. Samtidigt kunde första och andra årskursens sjökadetter lära känna varandra bättre. Framför allt lärde vi oss att fungera som en målmedveten trupp, både vid manövreringen och på ett allmänt plan.

Kraften ligger i det nordiska samarbetet

I de Nordiska sjökadettdagarna deltar sjökadetter från Finland, Sverige, Norge och Danmark. I år deltog undantagsvis även gästande sjökadetter från Italien. Många av första årskursens sjökadetter hade inte tidigare träffat utländska sjökadetter, medan de på andra årskursen å sin sida fick möta gamla bekanta. En av resans viktigaste målsättningar är att sjökadetterna får träffa och lära känna sjökadetter från andra länder. Det är viktigt med tanke på det kommande arbetslivet och eventuella samarbetsprojekt.

Förberedelserna inför sjökadettdagarna inleddes redan flera månader innan själva evenemanget ägde rum. Vi fick anmäla intresse för olika idrottsgrenar och andra aktiviteter redan i god tid så att det skulle vara möjligt att förbereda sig. På grund av vår intensiva studievardag var det ändå inte alltid möjligt att träna ens en gång i veckan. Detta innebar dock inte att vi inte skulle ha gett vårt allt och klarat oss bra som grupp.

På Sjökadettdagarna står gemenskapen i fokus och en god anda råder bland kadetterna. Detta tog sig bland annat uttryck i hur vi kunde tävla i olika idrottsgrenar som Finlands representanter och samtidigt uppskatta de andra lagens goda prestationer och heja på dem. En känsla av gemenskap uppstod genast när vi träffade de andra kadetterna. Det varma mottagande vi fick, såväl från värdlandet som från de andra deltagarländernas representanter, bidrog till att skapa en god anda och gjorde det lättare att knyta nya kontakter.

Merikadetit marssivat Ronnen keskustaan. Kuva: Tanskan merivoimat

De Nordiska sjökadettdagarna inleddes med en högtidlig marsch i centrala Rønne, där vi fick lyssna till tal av stadsdirektören och värdlandets representant.

Under de följande dagarna stod olika idrottsgrenar på programmet: simning, fotboll, volleyboll, terränglöpning, Vikingamästerskap, Naval combat course och dragkamp. Av tradition är som bekant dragkampen en av de viktigaste grenarna, och senast där blev det blodigt allvar i kampen mellan de olika länderna. Tyvärr klarade sig vårt lag i år inte så bra i konkurrensen. Vi får finslipa vår taktik inför nästa år!

Köydenveto on tiukka laji.

Dagarna inleddes vanligtvis med samling på kasernområdet där vi repeterade dagens program. För att bättre kunna lära känna varandra var vi indelade i grupper, på ca fem personer, där alla länder var representerade. På morgnarna utförde grupperna olika uppgifter innan vi landsvis fortsatte till de olika idrottstävlingarna. Uppgifterna kunde vara allt från idrott till frågesport.

Genom att fungera i dessa små internationella grupper fick vi en bra bild av vad det innebär att tillsammans arbeta mot ett gemensamt mål. Vi kunde plocka fram fler styrkor än vi hade väntat oss och motivationen var på topp inom grupperna. För grupperna hölls också ett akademiskt seminarium där vi diskuterade kulturella skillnader mellan våra länder. Senare hölls en föreläsning med tyngdpunkten på vad begreppet kommunikation innebär. Föreläsningen belyste betydelsen av verbal och non-verbal kommunikation. Detta uppmuntrade många av oss att bli medvetna om vårt eget kroppsspråk inom den internationella gruppen.

Maastojuoksu on yksi NOCA-lajeista.

Norge var oslagbart

När det gällde idrottstävlingarna var Norge i en klass för sig när det gällde förstaplatsen. Sverige var tvåa och Danmark trea. Vår starka sida var simning, där vi tog silver. I Naval combat course-tävlingen fick vi brons. Tyvärr placerade vi oss inte på prispallen så många gånger i år, men priset för hela evenemangets bästa enskilda idrottare gick i alla fall till Finland.

Vid sidan av all denna idrott och gemenskap tillbringade vi kvällarna vid NOCA-tältet där vi fritt kunde bekanta oss med varandra samt slappna av och pusta ut efter de tuffa idrottsprestationerna. Sista dagen hölls en avskedsfest där vi åt gott och priser delades ut till dem som klarat sig väl i idrottstävlingarna.

2018 hålls de Nordiska sjökadettdagarna i Finland

Nästa år står Åbo värd för de Nordiska sjökadettdagarna. Nu när båda årskurserna har deltagit och vet hur lyckade Nordiska sjökadettdagar går till, vill vi ordna ett minst lika bra evenemang som det danskarna bjöd oss på i år. Våra kurser kom med många utvecklingsförslag och idéer för idrottsgrenar inför nästa års sjökadettdagar. Det kommer att finnas massor att göra, men vi klarar det garanterat med glans. Med värme ser vi fram emot att igen få träffa gamla och nya bekanta, nästa gång som våra gäster.

Tanska luovuttaa NOCA-lipun Suomelle ensi vuodeksi.

För den här gången vill vi tacka alla dem som möjliggjorde och deltog i årets Nordiska sjökadettdagar. Vi har bevisat att tillsammans och internationella målsättningar och prestationer kan betyda en och samma sak!

 

´