Hoppa till innehåll

Sjökrigsskolans övningsseglats kastar loss måndagen den 6.5.2019

MarinenSjökrigsskolan
Utgivningsdatum 29.4.2019 16.32 | Publicerad på svenska 30.4.2019 kl. 16.23
Pressmeddelande

Den sex veckor långa övningsseglatsen inleds måndagen den 6.5. och tar i år kurs på Östersjön, Nordsjön och Atlanten. Minfartyget Hämeenmaa fungerar som övningsfartyg.

På Sjökrigsskolans övningsseglats utbildas varje vår sjökadetter, marinens militära personal och beväringar. Övningsseglatsen varar ca sex veckor (6.5 - 16.6). På fartyget finns över tjugo olika undervisningsgrupper och utbildningen pågår dygnet runt alla dagar i veckan. Under den sista delen av seglatsen kommer fartyget att delta i den internationella övningen BALTOPS 2019.

Minfartyget Hämenmaa kommer under seglatsen att gå in för underhåll i Las Palmas (Spanien) 18 - 21.5 och i Cherbourg (Frankrike) 29.5 - 1.6.

För många av första årets sjökadetter är övningsseglatsen deras första erfarenhet av sjötjänstgöring. Under den sex veckor långa seglatsen får de unga kadetterna lära sig grunderna i fartygstjänst, sjöfart och marin stridsutrustning under den så kallade jungmansperioden.

I övningsseglatsen deltar även tredje årets sjökadetter samt underofficerare från sjöfarts- och maskinlinjen som under övningsseglatsen får möjlighet att fördjupa sina tidigare kunskaper genom att öva dem i praktiken. Övningsseglatsen utgör en viktig del av sjökadetternas utbildning eftersom den gör det möjligt för dem att i slutskedet av sina studier under en lång övning träna in olika vapenslagsofficers- och sjöfartsuppgifter innan de utexamineras som sjöofficerare.

Allmänheten hälsas välkommen till Packhuskajen (invid Saluhallen) i Södra hamnen i Helsingfors måndagen den 6.5. kl. 14-16 för att följa med förberedelserna inför avfärden.

Flottans musikkår uppträder på kajen och på plats finns också soldathemsföreningen Rannikkosotilaskotiyhdistys bil som säljer munkar och förfriskningar. Minfartyget Hämeenmaa lägger ut kl. 16.

Man kan följa med seglatsen via Marinens Facebooksida, Sjökrigsskolans Twitter och bloggen (på finska).

´