Hoppa till innehåll

UUDPR-Taisteluharjoitus-Karlsson-20082015

Nylands brigad utbildar kustjägartrupper

Nylands brigad upprätthåller beredskapen och utbildar moderna kustjägartrupper med hög prestationsförmåga för marinförsvarets behov. Utbildningen i tuffa kustförhållanden är krävande men den också i nationell jämförelse låga avbrottsprocenten och truppernas prestationer är bevis på truppförbandets goda utbildning och samhörighetsanda.

Endast Nylands brigad ger beväringsutbildning på svenska i Finland. Kommandospråket är finska.

Truppförbandet fungerar i tätt samarbete med marinens övriga truppförband, armén och gränsbevakningsväsendet. Nylands brigads trupper är verksamma på kusten och i skärgården.

Nylands brigad utbildar regelbundet sina reservister som har centrala roller i de krigstida trupperna. En reserv med hög kunskapsnivå är en garanti för fortsatt hög prestationsförmåga och försvarsvilja med tanke på försvaret av våra kustområden.

Nylands brigad värdesätter och värnar om traditionerna. Nylands brigad och Björneborgs brigad är de sista kvarvarande landskapstrupperna som kung Gustav II Adolf grundade i Finland 1626. Vi värnar med stolthet om dessa traditioner. Brigadens årsdag är 18.4.


 

 

Motiverade ålänningar tjänstgör i Nylands brigad

Nylands brigad
Nyhet 21.6.2021 13.44

Granatkastarskjutningar på Syndalens övningsområde

Nylands brigad
Pressmeddelande 8.4.2021 15.28

Beväringar utsattes för skjutbuller då en smällpatron avfyrades

Nylands brigad
Pressmeddelande 3.12.2020 9.36

Bränsleläcka i krigshamnen i Syndalen

Nylands brigad
Pressmeddelande 21.10.2020 14.41

Första coronavirusfallet konstaterat vid Nylands brigad

Nylands brigad
Pressmeddelande 5.10.2020 13.36

Trafikolycka vid övning i Nylands brigad

Nylands brigad
Pressmeddelande 8.4.2020 14.16

Kikhosta konstaterad vid Nylands brigad

Nylands brigad
Pressmeddelande 13.12.2019 15.38

Nylands brigads kustjägarenhet genomgår Natos NEL2-evaluering

Nylands brigad
Pressmeddelande 16.9.2019 16.36
´