Hoppa till innehåll

Offentlig delgivning

Nylands brigad
Utgivningsdatum 26.10.2021 14.00

Nylands brigad har den 25.10.2021 med stöd av 14 § (22.12.2009/1617) i lagen om försvarsmakten (551/2007) fattat beslut om tillfällig användning av fastigheter för försvarsmaktens militärövningsverksamhet 28.11.-3.12.2021.

Beslutet berör vissa fastigheter i följande kommuners områden som är nödvändiga för utbildningsanvändning:   Hangö, Ingå, Kimitoön, Kyrkslätt, Raseborg, Sjundeå.

Beslutet finns till påseende vid Nylands brigad  genom att ringa Nylands brigads rättsofficer, premiärlöjtnant Mikael Isberg, tfn 0299 800 vardagar kl. 09.00-15.00 under tiden 25.10 - 3.12.2021. Adressen till Nylands brigad är Raseborgsvägen 39, 10640 Dragsvik. 

Närmare information om beslutet får av kommendörkapten Juha Laukka (tfn. 0299 800). 

Beslutet hålls till påseende 30 dagar från tillkännagivandet. Delfåendet av handlingen anses ha skett den sjunde dagen efter den tidpunkt då meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats. 

Beslut har publicerats 26.10.2021.

Nylands brigads beslut 25.10.2021.

Dragsvik, Raasepori Yleistiedoksianto
´