Hoppa till innehåll

Bränsleläcka i krigshamnen i Syndalen

Nylands brigad
21.10.2020 14.41
Pressmeddelande

I Nylands brigads krigshamn i Syndalen i Hangö har det idag skett en bränsleläcka. Uppskattningsvis 500 - 1000 liter brännolja har läckt ut i terrängen och hamnbassängen från en bränsledistributionsplats ovan jord.

Läckan har täppts till och bränslets spridning till havet har förhindrats med hjälp av bommar. Brigadens egen räddningsgrupp och räddningsverket är på plats och sköter rengöringen.