Hoppa till innehåll

Granatkastarskjutningar på Syndalens övningsområde

Nylands brigad
Utgivningsdatum 8.4.2021 15.28
Pressmeddelande

Nylands brigad övar på Syndalens övningsområde i Hangö 10-24.4.2021. Under övningen skjuter man bl.a. med 120 mm tunga granatkastare och utför olika sprängningar. Nämnda verksamhet förorsakar buller i Syndalens närområde speciellt under tiden 13–22.4.

- Övningen är vårens viktigaste för Ekenäs kustbataljons beväringar och är samtidigt den första gången beväringarna från kontingent 1/21 fungerar i kompanisammansättning. Trupperna deltar även i månadsskiftet maj-juni i en mer omfattande övning ledd av Marinen, där man mäter lärda färdigheter genom att bedöma truppens uppnådda utbildningsnivå, konstaterar Ekenäs kustbataljons kommendör Tapani Linnamaa. 

I strids- och skjutövningen deltar ca 500 beväringar och ca 70 anställda från Nylands brigad, Kustbrigaden, Sjökrigsskolan, Markstridsskolan och Gardets Jägarregemente. Under övningen följer man noggrant de givna COVID19-anvisningarna bl.a. genom att hålla avdelningarna skilt från varandra. 

Skjutnamälan finns på www.marinen.fi